Facebook
Naziv: Kotarski narodnooslobodilački odbor Čazma
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: Kotar Čazma. Narodnooslobodilački odbor (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarski narodnooslobodilački odbor Čazma (1943 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski narodnooslobodilački odbor kotara Čazma osnovan je lipnja mjeseca 1943. godine u selu Grabovnica. Teritorijalno je obuhvaćao četiri općinska odbora i to u Čazmi, Križu, Štefanju i Kloštar Ivaniću. Sjedište kotara je tijekom rata bilo u oslobođenim naseljima, a nakon rata u Čazmi. Tijekom rata ingerenciju nad kotarskim odborom imao je Okružni NOO Molsavina, a nakon rata Okružni NOO Bjelovar.
Sjedišta: Čazma
Djelatnost: Kotarski narodnooslobodilački odbor je bio partizanski sustav vlasti kao odgovor na sustav vlasti Nezavisne Države Hrvatske. KNOO je bio nositelj svih oblika vlasti na oslobođenom teritoriju npr. administrativne, zakonodavne, gospodarske i dr.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijekom rata KNOO je bio sastavljen od tajništva i odjela od kojih je svaki bio zadužen da se bavi određenom vrstom poslova, a to su bili sljedeći odjeli: Upravno-sudski, Upravno-administrativni, Prosvjetni, Propagandni, Gospodarski, Socijalni, Zdravstveni i Financijski. Nakon završetka ratnih operacija došlo je do unutrašnje reorganizacije, odnosno spajanja pojedinih odjela. Odjelom rukovodi pročelnik, a odjeli su podjeljeni na odsjeke i referade. Predsjednik i podpredsjednik odbora zajedno sa pročelnik sačinjavaju izvršni odbor odjela. Najviši organ je bila Skupština sastavljena od odbornika sa područja kotara.
Stvaratelji:

Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-12 Kotarski narodnooslobodilački odbor Čazma (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 16
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica