Facebook
Naziv: Javni bilježnik Prodanović M. Ivan
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1939 - 1941
Normativni nazivi: Javni bilježnik Prodanović M. Ivan (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Službu kraljevskih javnih bilježnika uredio je austrijski zakon o bilježništvu nazvan Bilježnički red od 21. svibnja 1855. godine. Nakon osnutka NDH izdana je Zakonska odredba o ukidanju javnog bilježništva od 18. travnja 1941. godine.
Sjedišta: Beli Manastir (1939-1941)
Djelatnost: Prema Zakonu o bilježništvu iz 1855. godine bilježnike postavlja i potvrđuje država. Za mjesto bilježnika potreban je uz ostale uvjete odvjetnički ili bilježnički ispit. Kraljevski javni bilježnici na zahtjev stranaka sklapaju ili potvrđuju pravne poslove, sačinjavaju javne isprave, skrbe za pohranjivanje povjerenih im spisa. Bilježnički spisi potpuno dokazuju ono o čemu su sastavljeni. Ova dokazna moć pripada i ovjerenim, po bilježnicima izdanim otpravcima. Kraljevski javni bilježnici na zahtjev stranaka izdaju slijedeće svjedodžbe: o ispravnosti prijepisa, ispravnosti prijevoda, istinitosti potpisa (legalizacija), o dobi kada su isprave predložene, o prosvjedu mjenica te primaju tuđe isprave u pohranu. Kao sudski povjerenici vrše javni bilježnici i pojedine sudske poslove, naročito provode postupak u ostavinskim raspravama.
Identifikator: HR-DAOS/S - 1690
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica