Facebook
Naziv: Kotarski narodnooslobodilački odbor Garešnica
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: Narodnooslobodilački odbor. Kotar Garešnica (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski narodnooslobodilački odbor Garešnica osnovan je 10.04.1943. godine u selu Velika Bršljanica. Teritorijalno je obuhvaćao općine Velika Trnovitica, Berek, Vukovje i Hercegovac. Tijekom rata sjedište je bilo u oslobođenim naseljima, a nakon rata u Garešnici. Nakon završetka rata KNOO Garešnica prelazi sa ratnog ustroja i poslovanja na mirnodopsko.
Sjedišta: Garešnica
Djelatnost: Kotarski narodnooslobodilački odbor je bio partizanski sustav vlasti kao odgovor na sustav vlasti Nezavisne Države Hrvatske. KNOO je bio nositelj svih oblika vlasti na teritoriju pod nadzorom partizanskih jedinica npr. administrativne, zakonodavne, gospodarske i dr.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijekom rata KNOO je bio sastavljen od tajništva i odjela od kojih je svaki bio zadužen da se bavi određenom vrstom poslova, a to su bili sljedeći odjeli: Upravno-sudski, Upravno-administrativni, Prosvjetni, Propagandni, Gospodarski, Socijalni, Zdravstveni i Financijski. Nakon završetka ratnih operacija došlo je do unutrašnje reorganizacije, odnosno spajanja pojedinih odjela. Odjelom rukovodi pročelnik, a odjeli su podjeljeni na odsjeke i referade. Predsjednik i podpredsjednik odbora zajedno sa pročelnik sačinjavaju izvršni odbor odjela. Najviši organ je bila Skupština sastavljena od odbornika sa područja kotara.
Stvaratelji:

(1943 - 1945)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-13 Kotarski nardonooslobodilački odbor Garešnica (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 17
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica