Facebook
Naziv: Hirc, Dragutin
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 06.04.1853 - 01.05.1921
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Dragutin Hirc je rođen u Zagrebu 6. travnja 1853. godine. Bio je botaničar i zoolog. Sabrao je zbirku mekušaca koja se sada nalazi u Zoološkom muzeju u Zagrebu. Napisao je oko 1000 popularnih i znanstvenih radova. Umro je u Zagrebu, 1. svibnja 1921. godine.

Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Prirodoslovac, botaničar i zoolog.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-AHAZU-26 Hirc Dragutin (Adolf) (stvaratelj)
2. fond/ HR-DAST-170 Osobni fond Hirc Dragutin (stvaratelj)
3. fond/ HR-DAZG-839 Hirc Dragutin (stvaratelj)
Napomena: Biografski podaci preuzeti su iz Opće enciklopedije LZ FNRJ 1958, svezak 3.
Identifikator: HR-DAST/S - 17684
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica