Facebook
Naziv: Osnovna samoupravna interesna zajednica za standard učenika i studenata općine Županja
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1976 - 1990
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Prema Ustavu Jugoslavije iz 1974. godine razlikuju se dvije osnovne skupine kategorije samoupravnih interesnih zajednica (SIZ-ova): prvu čine SIZ-ovi koji se formiraju radi organizirane slobodne razmjene rada između radnika u organizacijama udruženog rada društvenih djelatnosti (odgoj, obrazovanje, kultura i dr.) i radnika u organizacijama udruženog rada koji su korisnici usluga tih djelatnosti, drugu kategoriju čine SIZ-ovi koji su formirani radi zadovoljavanja određenih osobnih i zajedničkih potreba i interesa zajedničkim udruživanjem sredstava (mirovinsko, invalidsko osiguranje i sl.).
Radi neposrednijeg ostvarivanja svojih prava i interesa radnici i radne organizacije, kako je to predvidio zakonodavac, imaju pravo da unutar SIZ-a organiziraju osnovne samoupravne interesne zajednice (OSIZ) za određena područja ili za ostvarivanje zajedničkih ciljeva i interesa.
SIZ-ovi koji obuhvaćaju srodne i bliže povezane šire zajedničke interese, mogu sa udruživati u udružene samoupravne interesne zajednice (USIZ).
Broj SIZ-ova bio je velik, a formirani su prema potrebi na nivou mjesne zajednice, grada, regije ili republike. SIZ-ovi su djelovali od 1975. do 1990. godine, a njihova česta ukidanja, spajanja, razdvajanja, izdvajanja, promjene naziva stvaraju probleme pri sređivanju arhivskog gradiva, a to će se odraziti i na rad istraživača.
SIZ-ovima su prethodili fondovi, zajednice i zavodi za iste ili slične djelatnosti, pa su oni bili stvaratelji i imatelji gradiva prethodne institucije. Funkcija SIZ-ova nije bitno mijenjala od funkcije fondova, razlika je samo u načinu financiranja.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organ upravljanja SIZ-a, koji upravlja njegovim poslovima je skupština. Skupštine SIZ-ova u društvenim djelatnostima u pravilu su sastavljene od Vijeća korisnika usluga i Vijeća davalaca usluga, koja odlučuju ravnopravno. Skupštine SIZ-ova odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva i socijalne zaštite odlučuju ravnopravno s nadležnim vijećima skupštine društveno-političke zajednice o pitanjima iz područja koja su u nadležnosti skupštine odgovarajuće društveno-političke zajednice. SIZ-ovi često organiziraju radne zajednice, odnosno zajedničke stručne službe na nivou društveno-političke zajednice (DPZ), koje obavljaju za više SIZ-ova stručne, administrativne i tehničke poslove.
Identifikator: HR-DAVU-SCVK/S - 17720
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica