Facebook
Naziv: Specijalni sud za Dalmaciju
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1943
Normativni nazivi: Specijalni sud za Dalmaciju (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Ukazom namjesnika za Dalmaciju Bastianinija od 11. listopada 1941. formiran je Izvanredni sud za Dalmaciju. Sud je ukinut već u studenom iste godine, a njegove funkcije preuzeo je još u listopadu 1941. novoosnovani Specijalni sud za Dalmaciju.
Djelatnost: Za funkcioniranje suda važile su odredbe vojnog krivičnog zakona Kraljevine Italije koje su se odnosile na vojne armijske sudove. Sud je sudio osobama koje nisu pripadale državnoj oružanoj sili, a na području anektirane Dalmacije počinile sljedeće zločine: nedozvoljeno posjedovanje vatrenog oružja, dizanje cijena, skrivanje robe, razni oblici antidržavnih manifestacija, širenje antitalijanske propagande, vrijeđanje Talijana i drugo.
Unutarnji ustroj / genealogija: Specijalni sud bio je organiziran slično vojnim sudovima. Četiri suca i predsjednik suda bili su viši oficiri talijanske vojske i policije, a svake godine posebnim dekretom ih je imenovao namjesnik. Za sjedište suda bio je određen Zadar, ali je gotovo u pravilu djelovao u Šibeniku.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAST-602 Specijalni sud za Dalmaciju (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAST/S - 18040
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica