Facebook
Naziv: Zagorska industrija vunenih tkanina Zabok
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1948 - 1991
Skraćeni nazivi: ZIVT Zabok (1948 - 1991) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Poduzeće je osnovano temeljem rješenja Vlade Republike Hrvatske (broj 6368-1948) od 14.7.1948. Bilo je pod administrativno-operativnim rukovodstvom Glavne direkcije tekstilne industrije Ministarstva industrije Narodne republike Hrvatske. Registrirano je 31.8.1948. pod brojem 23162-IX-1948.
Povijest: Jedna od preteća Poduzeća bila je Tekstilna industrija Milan Prpić u Zaboku d.d. koja je na području Zaboka počela sa radom 1936. godine, a krajem 1945. postaje državno poduzeće. Radi potreba na tržištu, a temeljem odluke Vlade Narodne Republike Hrvatske, Zagorska industrija vunenih tkanina Oroslavlje, Tekstilna industrija Milan Prpić Zabok i Krapinska tekstilna industrija Krapina fuzionirale su u novo poduzeće pod nazivom Zagorska industrija vunenih tkanina Zabok 1946. godine. Tako združeno, Poduzeće je djelovalo do 1.1.1948. kada se izdvojila Krapinska tekstilna industrija Krapina. Poduzeće je i dalje u svom sastavu imalo tri pogona, jer se nakon izdvajanja Krapinske tekstilne industrije pridružilo poduzeće "Preslica" iz Oroslavlja. Iako su generalne direkcije koje su upravljale poduzećima bile ukinute 1952. godine, krajem 1950. održani su prvi izbori za organe samoupravljanja u ZIVT-u (Radnički savjet, Upravni odbor).
Temeljem rješenja Narodnog odbora kotara Krapina broj 801 od 31.12.1953. došlo je do razdvajanja pogona u Oroslavlju i Zaboku. Pogon u Oroslavlju počeo je sa samostalnim radom 1.1.1954. pod nazivom "Oroteks" Oroslavlje. Tijekom 1955. registriran je novi pogon u poduzeću kao "Regeneracija" poduzeće za preradu i razvrstavanje tekstilnih sirovina i otpadaka. "Regeneracija" je djelovala samostalno od 1955. do 21.12.1959. Temeljem rješenja Odsjeka za privredu i komunalne poslove NOO Zabok od 1.1.1960.-15.11.1961. poduzeće "Regeneracija" djelovalo je u sastavu ZIVT-a. Tijekom 1956. godine Poduzeće je osnovalo pogon tkaonice ćilima u Krapinskim Toplicama. Odlukom Radničkog savjeta ZIVT-a 13.2.1959. pogon je izdvojen, a kao samostalno poduzeće počeo je djelovati od 1.3.1959. Tijekom 1961. poduzeće je osnovalo i pogon tkaonice u Desiniću koji je djelovao do 1964. Radi zdravstvene zaštite radnika u krugu poduzeća djelovala je opća ambulanta s laboratorijem i zubna ambulanta. U sastavu Poduzeća bili su pogoni bojadisaona, predionica vlačanog prediva, predionica češljanog prediva, tkaonica Zabok, tkaonica Desinić, pomoćna djelatnost, apretura, kotlovnica, vozni park, nabava, prodaja i opća uprava. Temeljem odluke Radničkog savjeta donesene 2.2.1991. Poduzeće je Okružnom privrednom sudu u Zagrebu podnijelo prijedlog za otvaranje stečajnog postupka koji je završen 1994. prodajom poduzeća poduzeću "Regeneracija"d.d. Zabok.
Sjedišta: Zabok
Djelatnost: U početku djelatnost Poduzeća je bila proizvodnja prediva i grebene vune, proizvodnja tkanina od grebenog, češljanog i pamučnog prediva.
Unutarnji ustroj / genealogija: Poduzećem su upravljali Upravni odbor i Radnički savjet.
Stvaratelji: (1948 - 1952)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAVŽ-SCKR-387 Zagorska industrija vunenih tkanina Zabok (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAVŽ/S - 19394
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica