Facebook
Naziv: Tomašić, Nikola
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1864 - 1918
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Zagreb 13. I. 1864. - Trešćerovac kraj Ozlja 29. V. 1918. Hrvatski pravni povjesničar, političar i ban.
Nakon završenog pravnog studija s doktoratom u Zagrebu isprva radio kao pomoćni tajnik u Hrvatskom ministarstvu u Budimpešti (1890-1891). Na prirodoslovnom i državoslovnom fakultetu u Zagrebu predavao je građansko pravo, narodnu ekonomiju, ustavnu i upravnu politiku i financijalno zakonoslovlje.
Saborski zastupnik Narodne stranke (1887-1906) i njen vođa (1903-1906), zastupnik Hrvatsko-ugarskoga sabora i hrvatski ministar u Budimpešti (1903). Bio je bliski suradnik Kuhena Hedervaryja.
Kad je Kuhen postao ugarski ministar predsjednik 1910. Tomašić je postao hrvatski ban. Nakon suradnje s Hrvatsko-srpskom koalicijom, koju je nastojao pretvoriti u novu khuenovsku Narodnu stranku, te pokušajima s novom vladinom strankom (Stranka narodnog napretka), podnio je ostavku početkom 1912. Zaslužan je za donošenje novog biračkog zakona 1910, kojim je biračko pravo bilo znatno prošireno, te za osnutak katedre za hrvatsku pravnu povijest u Zagrebu.
Bio je osnivač i predsjednik Hrvatske hipotekarne banke te počasni član JAZU. Svoju veliku knjižnicu poklonio je Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu. Kao pravni povjesničar bio je pobornik hrvatskog državnog prava. Preveo je djelo Konstantina Porfirogeneta "O upravljanju carstvom" i popratio ga komentarima. Najznačajnija su mu djela "Počela pogodbe" i "Pacta in favorem tertii" (1892); "Temelji državnog prava Hrvatskoga Kraljevstva" (1910).
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1975 Tomašić Nikola (stvaratelj)
Literatura: Tomašić, Nikola, .str. 797
Identifikator: HR-HDA/S - 19689
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica