Facebook
Naziv: Kotarski narodnooslobodilački odbor Žabno
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1944 - 1945
Normativni nazivi: Kotarski narodnooslobodilački odbor Žabno (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski NOO Žabno osnovan je u ožujku 1944. godine u selu Mosti. Teritorijalno je obuhvaćao općine Veliko Trojstvo, Predavac, Zrinski Topolovac, Kapelu i Žabno. Za vrijeme rata nadzor nad raom Kotarskog NOO Žabno imao je Okružni NOO Bjelovar. Reorganizacijom ratnih organa vlasti i prelazak na mirnodopski ustroj uvjetovao je ukidanje Kotarskog NOO Žabno sredinom 1945. godine, a teritorijalno je područje nekadašnjeg odbora podjeljeno između Kotarskih NO Bjelovar i Križevci.
Sjedišta: Žabno
Djelatnost: Kotarski narodnooslobodilački odbor je bio partizanski sustav vlasti kao odgovor na sustav vlasti Nezavisne Države Hrvatske. KNOO je bio nositelj svih oblika vlasti na teritoriju pod nadzorom partizanskih postrojbi npr. administrativne, zakonodavne, gospodarske i dr.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijekom rata KNOO je bio sastavljen od tajništva i odjela od kojih je svaki bio zadužen da se bavi određenom vrstom poslova, a to su bili sljedeći odjeli: Upravno-sudski, Upravno-administrativni, Prosvjetni, Propagandni, Gospodarski, Socijalni, Zdravstveni i Financijski. Nakon završetka ratnih operacija došlo je do unutrašnje reorganizacije, odnosno spajanja pojedinih odjela. Odjelom rukovodi pročelnik, a odjeli su podjeljeni na odsjeke i referade. Predsjednik i podpredsjednik odbora zajedno sa pročelnik sačinjavaju izvršni odbor odjela. Najviši organ je bila Skupština sastavljena od odbornika sa područja kotara.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-18 Kotarski narodnooslobodilački odbor Žabno (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 20
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica