Facebook
Naziv: Trgovačka kuća "Milinov"
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1907 -
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: "Petar Nikolić" trgovina manufakturnom i pomodnom robom, upisana je 23. travnja 1907. u Trgovački registar br. III. inokosnih tvrtki Trgovačkog suda u Zagrebu (str. 142.) Nema podataka o djelovanju stvaratelja nakon 1933. godine.
Djelatnost: Tvrtka se bavila trgovanjem manufakturnom i pomodnom robom. Tijekom 1926. tvrtka je proširila svoje poslovanje na galanterijsku robu 1907. godine, a 1933. na pletenu robu, parfumeriju, sagove, zastore, rublje i gotova odijela.
Unutarnji ustroj / genealogija: Vlasnik tvrtke bio je Petar Nikolić, a prokuristi Aleksander Solar i Svetozar Milinov. Nasljednica iza umrlog Petra Nikolića bila je udova Anka Nikolić. Nakon što su 18. svibnja 1907. iz tvrtke istupili Anka udova Nikolić i njezin prokurista Aleksander Sollar, kao vlasnik ostao je samo Svetozar Milinov.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-507 Trgovačka kuća "Milinov" (stvaratelj)
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 1. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1999.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica