Facebook
Naziv: Cehovi Bjelovar II., III.
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1771 - 1872
Povijesni nazivi: I. đurđevački ceh / obrtnička zadruga (hrvatski)
II. đurđevački ceh / obrtnička zadruga (hrvatski)
III. đurđevački ceh / obrtnička zadruga (hrvatski)
I. ivanićki ceh / obrtnička zadruga (hrvatski)
III. ivanićki ceh / obrtnička zadruga (hrvatski)
Ceh krznara i remenara trgovišta Virovitica (hrvatski)
II. bjelovarski ceh / obrtna zadruga (1771 - ) (hrvatski)
III. bjelovarski ceh / obrtna zadruga (1771 - ) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: U Varaždinskoj krajini se na području Križevačke i Đurđevačke pukovnije organiziraju cehovi u većim i važnijim središtima npr. u Bjelovaru, Đurđevcu, Ivanić Gradu i Virovitici, ali i u drugim satnijskim središtima. U početku su svi obrtnici bez obzira na obrt činili jedan veliki ceh, a razlog tome je nepostojanje dovoljnog broja obrtnika da bi mogli sastaviti jedan velik ceh. Razvojem obrta razvijaju se i strukovni cehovi koji okupljaju obrtnike istih ili sličnih obrta. Zakon o obrtu iz 1850. godine i Obrtnički red iz 1859. godine ukinuli su ograničenja stanovnika Vojne krajine na učenje obrta i trgovine. Odredbom iz 1860. godine ukidaju se cehovi i osnivaju tzv. prisilne obrtničke i trgovačke zadruge. Zbog opiranja provedbi spomenute odredbe proces ukidanja cehova provodio se od 1865. do 1872. godine.
Sjedišta: Bjelovar ; Đurđevac ; Ivanić Grad ; Virovitica
Unutarnji ustroj / genealogija: Na osnovu sačuvanog arhivskog gradiva može se zaključiti da je na području Bjelovarskog vojnog komuniteta djelovalo nakoliko cehova podjeljenih po mjestima. Tako u Bjelovaru djeluju II. ceh koji okuplja remenare, postolare, čizmare i kožare, a III. ceh je okupljao pekare, mesare, pivare, lončare, češljare, medičare, mlinare, sapunare, kobasičare, strugare debele kože i opančare. U Đurđevcu djeluju I. ceh koji okuplja kovače, kolare, stolare, bačvare, bravare i remenare, dok u II. ceh čine čohaši, krzneri, krojači, klobučari, užari, medičari, pekari i babčicari. U sastavu III. ceha nalaze se čizmari, mlinari, opančari, postolari i šusteri. I. Ivanečki ceh sačinjavaju čizmari, remenari i opančari.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-392 Cehovi Bjelovara II, III (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 219
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica