Facebook
Naziv: Poljoprivredno industrijski kombinat "Garešnica" - Osnovna organizacija kooperanata "Garešnica"
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1979 - 1992
Povijesni nazivi: Osnovna organizacija kooperanata "Garešnica" s neograničenom odgovornošću Garešnica (1979 - 1989) (hrvatski)
Radna organizacija kooperanata "Garešnica" s potpunom odgovornošću Garešnica (1989 - 1990) (hrvatski)
"Agropromet" društvo s ograničenom odgovornošću Garešnica (1991 - 1992) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Odluka o osnivanju poduzeća usvojena je 23.05.1977. godine, a Samoupravni sporazum je usvojen 20.11.1978. godine. Na osnovu navedenih normativnih akata formalno pravno poduzeće počinje sa radom 30.03.1979. godine.  Sjedište poduzeća je bilo u Garešnici. Godine 1989. osniva se novo poduzeće pod nazivom ROK "Garešnica" koji djeluje kao društveno poduzeće do kraja 1990. godine. Početkom 1991. godine dolazi do promjene u načinu organiziranja i vođenja poduzeća kao društva s ograničenom odgovornošću. Godine 1992. pokrenut je stečajni postupak.
Sjedišta: Garešnica
Djelatnost: Postojale su osnovne i sporedne djelatnosti. Osnovne djelatnosti su bile poljoprivredna proizvodnje žitarica, poljoprivrednog bilja, povrća, krmnog bilja i uzgoja goveda i svinja u kooperaciji sa individualnim poljoprivrednicima. Sporedne djelatnosti su bile poljoprivredne usluge u obliku obrade zemljišta, pomoći kod sjetve, zaštite usjeva, pružanje veterinarskih usluga, otkup plodova, mljevenje žitarica, zamjena brašna i prijevoz robe.
Unutarnji ustroj / genealogija: Poduzeće je bilo sastavljeno od poslovnih jedinica s različitim djelatnostima. Postojali su otkupno-prodajni centri u Kaniškoj Ivi, Velikoj Bršljanici, Tomašici, Trnovitičkom Popovcu, Velikom Vukovju, Oštrom Zidu i Hrastovcu. U Garešnici je postojala Poljoprivredna apoteka. U Trnovitičkom Popovcu i Tomašici otvorene su trgovine zaštitnih sredstava, repro-materijala i poljomehanizacije. Organi upravljanja su bili Zbor radnika, Radnički savjet i Savjet kooperanata, a osnivaju se i Komisija za rad i radne odnose i Komisija za osobne dohodke.
Identifikator: HR-DABJ/S - 252
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica