Facebook
Naziv: Bjelovarska banka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1954 - 2000
Normativni nazivi: Bjelovarska banka (hrvatski)
Povijesni nazivi: Zadružna štedionica zamljoradničkih zadruga s ograničenim jamstvom u Bjelovaru (1954 - 1960) (hrvatski)
Komunalna banka Bjelovar (1961 - 1965) (hrvatski)
Komercijalna banka Bjelovar (1966 - 1967) (hrvatski)
Kreditna banka Zagreb-filijala 6 Bjelovar (1968 - 1977) (hrvatski)
Bjelovarska banka Bjelovar (1978 - 1989) (hrvatski)
Bjelovarska banka Bjelovar dioničko društvo (1989 - 2000) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Bjelovarska banka je započela s radom 1954. godine kao Zadružna štedionica zemljoradničkih zadruga u Bjelovaru, ali je 1960. godine, mijenjanjem zakonske regulative, promijenila naziv u Komercijalna banka. Od 1966. godine djeluje pod nazivom Komercijalna banka, koju je osnovalo 47 različitih poduzeće i društveno političkih organizacija. Nakon udruživanja sa Kreditnom bankom Zagreb postaje njezina filijala broj 6. Od 1978. do 1989. godine djeluje pod nazivom Bjelovarska banka Bjelovar. Krajem 1989. godine Bjelovarska banka postaje dioničko društvo. Bjelovarska banka d.d. prestaje sa radom 2000. godine nakon što je prodana Erste & Steirmarkische bank.
Sjedišta: Bjelovar
Djelatnost: Osnovne djelatnosti su bile organiziranje štednje, davanje kredita svih vrsta, vođenje novčarskih poslova fizički i pravni osoba, čuvanje raznih vrijednosti, posredovanje kod osiguranja, prikupljanje slobodnih novčanih sredstava,  obavljanje eskontnih poslova, platnog prometa, izdavanje obveznica.
Unutarnji ustroj / genealogija: Zadružna štedionica je imala svoje upravne organe (Upravni odbor, Nadzorni odbor i kolegij) i odjele (Bankovno-tehnički odjel, Odjel privrednih poslova, Odjel općih poslova). Komunalna banka imala je sljedeće upravne organe: Savjet radnog kolektiva, Izvršni odbor, Upravni odbor, direktor. Organizaciono je banka bila podijeljena na službe i to: općih poslova, kratkoročnih kredita, dugoročnih kredita, stambenih kredita, knjigovodstva, bankovne tehnike. Komercijalnu banku sačinjavaju upravni organi (Skupština, Izvršni odbor, Savjet radne zajednice) i referade, službe, odjeljenja i sektori. U razdoblju kada je bila filijala Kreditne banke Zagreb imala je samo dva organa uprave i to Savjet radne zajednice i Kreditni odbor dok su stručni organi ostali isti.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-545 Bjelovarska banka Bjelovar (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 274
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica