Facebook
Naziv: Mjesna organizacija Narodne radikalne stranke - Vela Luka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1922 - 1929
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Mjesna organizacija NRS-a formirala se u Veloj Luci u studenom 1921., po pripojenju otoka Korčule Kraljevini SHS. Djelovala je na postulatima centralizma i s osjetnom notom velikosrpstva, i to na području općine Vela Luka. Prvi predsjednik Mjesnog odbora bio je Ćiril Petković Kovač. Njezin stvarni predvodnik i dugogodišnji predsjednik bio je Petar Farčić, do 1924. općinski upravitelj. Mjesna organizacija NRS-a je, stoga, u tom razdoblju bila značajna politička snaga bez obzira na slab izborni rezultat. Na izborima za Narodnu skupštinu 1923. osvojili su tek 8,11% glasova. Ova je organizacija okupljala državne činovnike, veće posjednike i trgovce. Po Farčićevoj smjeni s mjesta općinskog upravitelja, nastaje raslojavanje u organizaciji. Farčić se godinu dana povukao iz rada mjesne organizacije, a na čelu odbora zamijenio ga je Antun Vlašić. Otada NRS u Veloj Luci sve manje utječe na društvene procese i rad Općine. Godine 1925. održavale su se zajedničke sjednice upravnih odbora s organizacijom Samostalne demokratske stranke kroz političku platformu koalicije Nacionalni blok. Ova je koalicija na izborima za Narodnu skupštinu 1925. u Veloj Luci osvojila 37,9% glasova, nešto manje od pobjedničke liste Hrvatske republikanske seljačke stranke. Da su radikali u tom partnerstvu u Veloj Luci ipak bili slabiji partner svjedoči činjenica da 1926. nisu ni sudjelovali na općinskim izborima, kao i da 1927. na izborima za Narodnu skupštinu osvajaju 10,4% glasova. S uvođenjem diktature kralja Aleksandra 1929. raspuštene su političke stranke u zemlji, pa i organizacija NRS-a u Veloj Luci. Tridesetih će njezino članstvo nastaviti djelovati u sklopu Jugoslavenske nacionalne stranke, a poslije u okviru Jugoslavenske radikalne zajednice.
Sjedišta: Vela Luka (o. Korčula)
Djelatnost: Podružnica političke stranke okuplja stranačke članove, organizira rad na političkim postulatima središnjice stranke, bira delegate za Kotarski odbor i Glavni odbor stranke. Svojim zaključcima utječe na aktivnosti Općine i lobira kod istaknutih stranačkih/državnih prvaka za realizaciju projekata na području mjesta.
Unutarnji ustroj / genealogija: Mjesni zbor (koji se povremeno naziva i skupština) čine svi članovi stranke na području Općine Vela Luka. Na poziv predsjednika/uprave mogli su mu prisustvovati i simpatizeri, nečlanovi te delegati drugih stranaka. Zbor se sastaje povremeno, a na njegovom čelu nalazi se radno/privremeno Predsjedništvo Zbora s predsjednikom, dva potpredsjednika, tajnikom (sekretarom) i s trima ovjeroviteljima zapisnika. Zbor na svojim sjednicama ima ovlaštenja izabrati članove Mjesnog odbora, izvršnog organa stranke. Mjesni odbor (nazivao se i Uprava, Upravni odbor) činili su predsjednik, potpredsjednik, tajnik (sekretar), blagajnik i članovi. Riječ je o stalnom tijelu koje vrši aktivnosti u ime organizacije, upravlja organizacijom i izvršava zaključke Mjesnog zbora. Povremeno se se sazivale i sjednice Užeg odbora.
Napomena o vezama: Nadležna viša instanca ovog tijela bio je Kotarski (sreski) odbor Narodne radikalne stranke u Blatu, a na vrhu se nalazio Glavni odbor u Beogradu.
Identifikator: HR-DADU-SCKL/S - 28146
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica