Facebook
Naziv: Općinski odbor Socijalističkog saveza radnog naroda Trpanj
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1952 - 1962
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije bio je „dobrovoljni demokratski savez građana i najširi oblik njihove društveno-političke aktivnosti“, predstavljao je „političku osnovu čitavog samoupravnog sistema i oblik prevazilaženja partijskopolitičkog rada i organizovanja“. Izrastao je iz Narodnog fronta, koji se formirao 1943. a 1944. preimenovao u Jedinstveni narodnooslobodilački front s ciljem okupljanja svih političkih profila u revolucionarni pokret, odnosno komunističkog gušenja građanskih političkih stranaka. Ne zna se kada je točno uspostavljen odbor u Trpnju. U kolovozu 1944. u susjednoj općini Kuna bio je već formiran općinski i svi mjesni odbori. No, ne još i u Trpnju, iako Trpanjci i Vrućičani sudjeluju na tadašnjim okružnim i kotarskim konferencijama. Svršetkom rata ponovno se naziva Narodni front, a od 1953. dobija svoje konačno ime s kraticom SSRN, s novim ciljevima i orijentacijom na „razvijanje socijalističkih društvenih odnosa“. Organiziran je na teritorijalnom principu - saveznoj, republičkoj, općinskoj i mjesnoj razini. Od 1952. do 1962. u Trpnju djeluje Općinski odbor.
Sjedišta: Trpanj (Pelješac)
Djelatnost: Raspravljalo se o donesenim zakonskim propisima, naročito o teritorijalnoj upravi vezanoj uz Pelješac, o smjernicama razvoja poljoprivrede, zdravstvenoj zaštiti, komunalnim i privrednim pitanjima. Dijelila se financijska pomoć kulturnim, sportskim društvima, školama i vrtiću. Organizirali su se javni radovi.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Socijalistički savez radnog naroda predstavlja političko i "akciono" jedinstvo socijalističkih snaga (Savez komunista, Savez sindikata, Savez socijalističke omladine, Savez udruženja boraca NOR-a) te usmjerava društveni razvoj na osnovama samoupravljanja radničke klase. Ima ulogu raspravljati o društvenim pitanjima i davati političke inicijative, utvrđivati zajedničke programe društvene aktivnosti, pratiti rad organa vlasti i upravljanja, stvarati uvjete za svestrano sudjelovanje omladine u društvenom i političkom životu, osiguravati obavještavanje radnih ljudi i građana, boriti se za humane odnose među ljudima, razvijati svijest i moralno-političke pripreme. U praksi ova je organizacija bila apsolutno podređena Savezu komunista.
Unutarnji ustroj / genealogija: Općinski odbor ima Konferenciju kao svoj najviši i najširi sastav; Odbor kao izvršni organ, Nadzorni odbor. Godine 1960. zabilježen je rad Predsjedništva Općinskog odbora. Pomoćna tijela su stalne komisije: za društveno upravljanje (1956.), za ideološko-politički rad, za poljoprivredu i zadrugarstvo (stanje 1955.-1957.):, za društvene organizacije te za rad sa ženama (1953. djelovala kao Sekcija žena). Uz navedene djelovale su i privremene komisije. Godine 1960. započela je reorganizacija odbora u Općinsku organizaciju SSRN, na čijem području su organizirane tri mjesne konferencije: 1. Trpanj, Gornja i Donja Vrućica, Duba i Oskorušno, 2. Potomje, Donja Banda, Prizdrina, Borje-Podobuče i 3. Kuna i Pijavičino.
Stvaratelji: (1955 - 1962)
Napomena o vezama: Više tijelo: Kotarski odbor SSRNH Korčula (do 1955).
Identifikator: HR-DADU-SCKL/S - 28173
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica