Facebook
Naziv: Savez boraca Narodnooslobodilačkog rata Hrvatske. Općinski odbor Trpanj
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1955 - 1962
Povijesni nazivi: Mjesni odbor Saveza boraca Narodnooslobodilačkog rata Hrvatske Trpanj ( - 1955) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Tragovi djelovanja Mjesnog odbora ove organizacije mogu se pronaći 1952. kada se angažirala na oformljenju pododbora Udruženja rezervnih oficira Jugoslavije. Ne zna se kada je točno oformljen Općinski odbor. Godine 1956. još se ukazivalo na potrebu konstituiranja odbora, iako se od 1955. u dopisima naslovljava na „Općinski odbor SUBNOR-a u Trpnju“. Niti kasnijih godina nema naznake aktivnog rada organizacije. Čak se čini da su mjesni odbori u Kuni, Oskorušnom, Pijavičinu aktivniji od središnjice. Tek posljednje 1961. očituje se aktivniji rad općinskog odbora. Nema naznaka o kasnijem djelovanju organizacije.
Sjedišta: Trpanj (Pelješac)
Djelatnost: Ova društveno-politička organizacija djeluje na području okupljanja i skrbi nad borcima Narodnooslobodilačke borbe. Aktivnosti su usmjerene i na promidžbi NOB-a, obilježavanju događaja, podizanju spomen-obilježja. Organizacija u Trpnju kroz ovo vrijeme praktički nije ni djelovala. Zaprimala je dopise viših instanci i tek 1961. Započinje s aktivnostima na postupku odlikovanja zaslužnih boraca, izdavanja potvrda učesnicima te raspisuje nagradni natječaj među trpanjskim osnovnoškolcima na temu NOB-a.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Briga i skrb nad borcima NOB-a, gajenje tekovina NOB-a.
Unutarnji ustroj / genealogija: Nije poznato ustrojstvo Općinskog odbora SUBNOR-a u Trpnju. Organizaciju su činili mjesni odbori/konferencije u pojedinim naseljima trpanjske općine.
Napomena o vezama: Viša tijela: Savez udruženja boraca NOR-a Jugoslavije, Republički odbor SUBNOR-a Hrvatske, Kotarski odbor SUBNOR-a Korčula (do 1955.), Kotarski odbor SUBNOR-a Dubrovnik (do 1961.).
Identifikator: HR-DADU-SCKL/S - 28175
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Podrobnost: minimalan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica