Facebook
Naziv: Udruženje rezervnih oficira Jugoslavije. Općinski odbor Trpanj
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1952 - 1958
Povijesni nazivi: Pododbor Udruženja rezervnih oficira Jugoslavije Trpanj (1952 - 1956) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Godine 1952. počinje proces formiranja ove organizacije u čitavom korčulanskom kotaru, i to uz pomoć organizacije Saveza boraca. Tako je početkom 1952. na sjednici Kotarskog odbora Saveza boraca izabran Inicijativni odbor za formiranje Udruženja rezervnih oficira kotara Korčula. Sredinom godine se inicijativa proširila na mjesne odbore. Tako Mjesni odbor Saveza boraca u Trpnju prijavljuje sredinom godine 10 članova rezervnih oficira s područja Trpnja. Organizacija udruženja na terenu pratila je upravno-teritorijalnu organizaciju, pa se tako nakon uspostave općine Trpanj trebao oformiti Općinski odbor ovog udruženja. No, do toga nije odmah došlo. Od godine 1952. djeluje Općinski pododbor Udruženja rezervnih oficira Trpanj. Posebni općinski pododbori su se formirali i pri općinskim središtima u Kuni i Potomju. No, pododbor u Trpnju sve do konca 1956. praktički nije ni djelovao. Primali su se dopisi od Kotarskog odbora u Korčuli, poslije Dubrovniku. Na funkciji predsjednika Podobora se nalazio Milan Butirić, koji je ujedno bio i predsjednik Narodnog odbora općine Trpanj. Nakon reorganizacije Narodnog odbora općine Trpanj 1955. (pripajanje Kune i Potomja) bilo je potrebno izabrati Općinski odbor UROJ-a (Udruženje rezervnih oficira Jugoslavije), no to je došlo tek u studenom 1956. No, i poslije toga nije vidljiv aktivniji rad odbora, a potpuno se gasi poslije 1958.
Sjedišta: Trpanj (Pelješac)
Djelatnost: Cilj ove dobrovoljne organizacije je razvijanje političke svijesti, patriotizma, međusobnog drugarstva kod rezervnih oficira. Zadatak joj je i upuznavanje članova s razvojem ratne tehnike, potpomaganje djelovanja aktivne armije i oficira. Udruženje je održavalo sastanke članstva i predavanja kako bi sprovodilo ove ciljeve. Sudjelovalo je u mjesnim akcijama, i to ponajprije u organizaciji i sudjelovanju u „partizanskim akcijama“, kojima se evocirao NOB, ali i održavala ratna spremnost. Razvijala se suradnja s ostalim društveno-političkim organizacijama. Sve navedeno ostalo je najvećim dijelom slovo na papiru, s obzirom da je ovo udruženje u Trpnju bila slabo aktivna organizacija. Većina gradiva ovog fonda čine dopisi viših instanci udruženja.
Unutarnji ustroj / genealogija: Općinski odbor u Trpnju bio je tročlan: predsjednik (Živko Poljanić iz Pijavičina), tajnik i blagajnik.
Napomena o vezama: Viša tijela: Udruženje rezervnih oficira Jugoslavije, UROPJ. Pododbor za Narodnu republiku Hrvatsku, Kotarski odbor Udruženja rezervnih oficira Korčula (do 1955.), Kotarski odbor Udruženja rezervnih oficira Dubrovnik (do 1958.).
Identifikator: HR-DADU-SCKL/S - 28176
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica