Facebook
Naziv: Općina Trpanj
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1865 - 1918
Povijesni nazivi: Comune di Trappano (talijanski - mletački idiom)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Trpanj je status općine dobio za vrijeme francuske vlasti 1811. U početnom razdoblju Druge austrijske uprave do 1865. Trpanj je imao status Općinskog sindikata (Sindicato communale) u sklopu općine Orebići. Na čelu mu je bio sindik. Od 1865. Trpanj dobija status samostalne općine. Prvoizabrani načelnik bio je Frano Iveta, a slijedit će Stjepan Ferri Kalais koji je bio načelnikom sve do svoje smrti (1868.-1900.) i Frano Vid (1900.-1920.). Propašću Austro-Ugarske 1918. okončano je djelovanje stvaratelja u ovom razdoblju.
Sjedišta: Trpanj (Pelješac)
Nadležnost / Izvori ovlasti: Općina Trpanj pokrivala je naselja Trpanj, Gornju i Donju Vrućicu i Dubu. Zakonom o općinama iz 1864. općine su postale autonomne upravne jedinice. Samostalno su se financirale prikupljanjem prireza (na izravne poreze i potrošarinu), psarine, izdavanjem dozvola (prodaja vina, ples) i dr. U nadležnosti općine Trpanj u drugoj polovici 19. st. bili su poslovi javne sigurnosti, mjesnog redarstva, komunalnog uređenja (ceste, javna rasvjeta, groblje), nadzor nad mjerama i utezima, građevni nadzor, nadzor nad šumama i usjevima (preko lugara i poljara), zdravstvena skrb (plaćanje liječnika), opskrba siromaha, gradnje od javne potrebe (mesarnica, klaonica). Obavljali su i poslove prenesene iz djelokruga države - sudjelovanje u popisivanju pučanstva, ukonačivanje vojnika, novačenje... Vodio se registar zavičajnosti, izdavale potvrde po tom pitanju i primalo se u zavičajnost. Izdavale su se preporuke za otvaranje obrta.
Unutarnji ustroj / genealogija: Općinsko upraviteljstvo izvršni je organ s nekoliko prisjednika (savjetnika), a na čelu mu je Općinski načelnik. Općinsko vijeće se biralo na izborima. Nadziralo je rad izvršne vlasti i donosilo proračun i druge odluke na prijedlog načelnika. Razrezivalo je poreze i općinske doprinose za javne gradnje, odobravalo kupoprodaje, imenovalo općinskog liječnika, članove školskih vijeća, Javne dobrotvornosti, seoske glavare i pristave, mrtvozorce, redare, poljare i lugare, rješavalo pojedine molbe građana. Zabilježeno je djelovanje pomoćnih i savjetodavnih organa (Zdravstveno povjerenstvo, Povjerenstvo za gradjevni ures, Novčani odbor, Odbor za gradnju mesarnice, Odbor za poljepšanje mjesta, Odbor za razdiobu grobova). Posebno je bio organiziran rad Posredničkog ureda kao vid pravne pomoći građanima.
Stvaratelji: (1820 - 1868)
(1869 - 1918)
Identifikator: HR-DADU-SCKL/S - 28253
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Podrobnost: minimalan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica