Facebook
Naziv: Općina Vela Luka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1898 - 1918
Usporedni nazivi: Comune di Vallegrande (talijanski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Malo naselje u blatskoj općini, formirano na kraju 18. st., brzo se demografski i gospodarski razvilo te su 1869. njegovi žitelji zatražili od Namjesništva osamostaljenje od Blata. Tom se zahtjevu dugo opirala matica u Blatu. Pod pritiskom viših instanci Općina Blato prihvaća zahtjev za oformljenje posebne porezne općine. Razgraničenje dviju novih općina dugo se dogovaralo (11 godina) i poslije odluke 1891. vući će se sporovi nezadovoljnih Velolučana. Te iste 1891. upućena je nova molba za osnutkom i političke općine. Ona će biti nakon opiranja Blata riješena 1897. odlukom Dalmatinskog sabora, a 1898. i potvrđena. Za općinskog upravitelja imenovan je Tadija Tabain Šantić. Prvi izbori održani su 1899. te je Šantić postao i prvi izabrani načelnik. Poslije izbora oformljeno je Općinsko upraviteljstvo, a od 1900. i Općinsko vijeće. Godine 1911. izabran je novi načelnik prof. Petar Joković. Propašću Austro-Ugarske monarhije i talijanskom okupacijom 1918. okončano je ovo razdoblje djelovanja Općine Vela Luka.
Sjedišta: Vela Luka (o. Korčula)
Djelatnost: Općina je skrbila o zdravstvenoj i socijalnoj skrbi. Plaćala je općinskog liječnika i primalju, podmirivala bolničke troškove pacijenata iz općine te davala potpore i lijekove siromašnijim mještanima. Brinula se i za pučko školstvo i za kulturna društva (financiranje rada). Održavala je javni red i sigurnost te komunalni red (financiranje redara, lugara, rasvjete, čistoće, grobišta i javnog sata). Općina se brinula o gradnjama (cesta do Blata, školska i općinska zgrada, ribarnica).
Nadležnost / Izvori ovlasti: Zakonom o općinama iz 1864. općine su postale autonomne upravne jedinice. Samostalno su se financirale prikupljanjem prireza (na izravne poreze i potrošarinu), psarine, izdavanjem dozvola (prodaja vina, ples) i dr. Općina je bila veleposjednik pa je kmetarina predstavljala značajan izvor prihoda. Obavljala je i poslove iz prenesene nadležnosti viših (kotarskih) vlasti. Između ostalog, redarstvene, vojne poslove i dr. Općina Vela Luka obuhvaćala je istoimeno naselje.
Unutarnji ustroj / genealogija: Općinsko upraviteljstvo izvršni je organ s nekoliko prisjednika (savjetnika), a na čelu mu je Općinski načelnik. Općinsko vijeće se biralo na izborima. Nadziralo je rad izvršne vlasti i donosilo proračun i druge odluke na prijedlog načelnika.
Stvaratelji: (1898 - 1918)
Identifikator: HR-DADU-SCKL/S - 29962
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 1. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1999.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica