Facebook
Naziv: Zemaljska pripomoćna zadruga Crvenog križa za Dalmaciju. Povjereništvo Korčula
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1888 - 1918
Normativni nazivi: Povjereništvo Zemaljske pripomoćne zadruge Crvenog krsta za Dalmaciju Korčula (1888 - 1918) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Societa patriottica filiale di soccorso della croce rossa in Curzola (1888 - 1915) (talijanski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: U Dalmaciji sa sjedištem u Zadru krajem 19. st. osnovana je Zemaljska pripomoćna zadruga Crvenog križa za Dalmaciju. Ova je zadruga po gradovima pokrajine osnivala podružnice, pa tako i u Korčuli 1888. Predsjednik propagandnog odbora za osnivanje podružnice bio je tadašnji kotarski poglavar Ivan Luxardo. Prve članove su, između ostalih, činili načelnici i župnici u kotaru, ali i službenici kotarskog poglavarstva - kotarski poglavar, liječnik, putujući učitelj poljodjelstva, školski nadzornik, nadzornik konoba. Prema Općem izvještaju za 1911. o radu pokrajinskog društva, saznajemo da je podružnica Korčuli te godine imala 20 redovitih i 18 pripomoćnih članova, više nego podružnica u Dubrovniku i Makarskoj. Isti izvještaj kazuje i kako korčulanska podružnica nije imala svoje imovine. Pretpostavlja se da ovo Povjereništvo nije bilo u vezi s ispostavama Crvenog križa na otoku osnovanim za pomoć balkanskim narodima 1912. Isto tako nije poznato kada je i na koji način okončalo svoju djelatnost. Pretpostavlja se 1918. s propašću monarhije.
Sjedišta: Korčula
Djelatnost: Crveni križ u austro-ugarskom razdoblju djeluje više pasivno, sakupljajući članarinu i dopisujući se sa središnjicom u Zadru. Nisu zabilježene ikakve druge aktivnosti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Za prijeratno razdoblje nije poznat točan organizacijski ustroj Povjereništva.
Opći kontekst: Neizmjerne patnje austrijskih i francuskih ranjenika na bojnom polju kod Solferina 1859. potiču Henry Dunanta (Ženeva, 1828. – Heiden, 1910.) na utemeljenje organizacije koja bi se skrbila o potrebnima. Godine 1863. osnovan je Međunarodni odbor za pomoć ranjenicima, koji će se preimenovati u Međunarodni odbor Crvenog križa. Istovremeno je započeo i proces osnivanja nacionalnih društava za pružanje pomoći i sklapanje međunarodnih ugovora o zaštiti ranjenika u ratu. Prve dobrovoljačke udruge u Hrvatskoj koje svoje djelovanje provode na međunarodno prihvaćenim načelima pokreta Crvenog križa osnovane su 1878. godine u Zagrebu, Dubrovniku i Zadru. Sve do 1918. godine ove i novoosnovane udruge djeluju u sklopu Crvenog križa Austrougarske monarhije.
Napomena o vezama: Najintenzivnija veza Povjereništva u Korčuli je sa središnjicom Zemaljske pripomoćne zadruge u Zadru. Neizostavna veza je i sa Kotarskim poglavarstvom u Korčuli, čije resurse koristi i čiji službenici i jesu njegovi članovi.
Identifikator: HR-DADU-SCKL/S - 30041
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 1. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1999.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica