Facebook
Naziv: Savez boraca Narodnooslobodilačkog rata. Mjesno udruženje Pelješka Župa
Vrsta entiteta: pravna osoba
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Ne zna se točna godina utemeljenja ovog odbora društveno-političke organizacije. Tragovi njezine aktivnosti vide se u spisima Općinskog odbora Trpanj (1960.). Sudeći prema spisima tog stvaratelja, mjesni odbor u Kuni bio je aktivniji od nadređenog općinskog odbora u Trpnju. Odbor je djelovao sve do 1992. kad se u novim društvenim okolnostima gasi. Mjesno udruženje Pelješka župa djelovalo je na prostoru istoimene Mjesne zajednice.
Sjedišta: Kuna Pelješka
Djelatnost: Skrb za borce NOR-a, obilježavanje obljetnica iz NOR-a, proslava Dana borca i Dana ustanka, podizanje i briga oko spomen obilježja, predlaganje za odlikovanja, politički rad...
Nadležnost / Izvori ovlasti: Mjesni odbor Pelješka župa teritorijalno je pokrivao naselja: Kuna, Oskorušno, Donja Banda, Potomje i Pijavičino.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu mjesne organizacije nalazi se Skupština i Mjesni odbor (naziva se Odbor i Upravni odbor) kao izvršno tijelo. Na Skupštini se podnose izvještaji o radu i biraju članovi Mjesnog odbora i Nadzornog odbora. Isto tako, biraju se i delegati za Općinski odbor. Formiraju se zaključci po obavljenom i zadaju smjernice za buduće razdoblje. Mjesni odbor čini predsjednik, tajnik, blagajnik i članovi. Nadzorni odbor nadzire rad Odbora.
Napomena o vezama: Savez udruženja boraca NOR-a Jugoslavije, Republički odbor SUBNOR-a Hrvatske, Općinski odbor SUBNOR-a Trpanj (do 1962.), Općinski odbor SUBNOR-a Dubrovnik (1963.-1992.).
Identifikator: HR-DADU-SCKL/S - 31320
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 1. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1999.
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica