Facebook
Naziv: Trinaesta primorsko-goranska divizija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: NOV i PO Jugoslavije. Divizija. Trinaesta primorsko-goranska divizija (hrvatski)
Povijesni nazivi: 13. primorsko-goranska divizija (hrvatski)
13. primorsko-goranska divizija NOV i PO Jugoslavije (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Divizija je ustrojena u travnju 1943. g. u Brinju od 6. i 14. primorsko goranske brigade (od 17. svibnja 1. i 2. brigade). Nakon preustroja divizija je od 20. rujna 1943. imala u svom sastavu 1., 2., 3. i 4. brigadu (4. brigada je 6. siječnja 1944. preimenovana u 2. brigadu Operativnog štaba za Liku). Krajem siječnja 1944. divizija ulazi u sastav 11. korpusa NOV Jugoslavije. Udarnom je proglašena 20. prosinca 1944.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Divizija je djelovala na području Gorskog Kotara i Hrvatskog Primorja i Like.
Unutarnji ustroj / genealogija: Divizijom je zapovijedao štab, čije su zapovjedništvo činili komandant, politički komesar i načelnik štaba.
Stvaratelji:
(1943 - 1944)
Identifikator: HR-HDA/S - 3511
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica