Facebook
Naziv: Devetnaesta udarna divizija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: Divizija. Devetnaesta udarna divizija (hrvatski)
Povijesni nazivi: 19. udarna divizija (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Devetnaesta (sjevernodalmatinska) divizija ustrojena je u prvoj polovici listopada 1943. u Bukovici od 5., 6. i 7. dalmatinske brigade. U okviru divizije bili su i partizanski odredi sjeverne Dalmacije. Od prosinca 1943. godine pod zapovjedništvom Operativnog štaba za Liku je 7. dalmatinska brigada. Od lipnja 1944. 7. dalmatinska brigada je u sastavu 35. divizije, dok u sastav 19. divizije 28. lipnja 1944. ulazi novoustrojena 14. (bukovička) dalmatinska brigada. Divizija je proglašena udarnom 10. studenog 1944.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Divizija je djelovala na području sjeverne Dalmacije i južne Like. U završnim opreracijama sudjeluje u borbama u Lici, Hrvatskom Primorju i Riječkoj operaciji.
Unutarnji ustroj / genealogija: Divizijom je zapovijedao štab, čije su zapovjedništvo činili komandant, politički komesar i načelnik štaba.
Stvaratelji:
Identifikator: HR-HDA/S - 3512
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica