Facebook
Naziv: Dvadesetšesta udarna divizija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: Divizija. Dvadesetšesta udarna divizija (hrvatski)
Povijesni nazivi: 26. udarna divizija (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Dvadesetšesta (južnodalmatinska) divizija ustrojena je u prvoj polovici listopada 1943. od 11., 12. i 13. dalmatinske brigade. U siječnju 1944. iz njenog sastava izlazi 13., a ulazi 1. dalmatinska brigada. U ožujku u sastav divizije ulazi i 3. prekomorska brigada.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Divizija je djelovala na Makarskom Primorju i Pelješcu. U siječnju 1944. nalazila se na Visu. Tijekom 1944. iskrcala se na otoke Hvar, Korčulu, Mljet, Šoltu i Brač. Sudjelovala je u borbama u Dalmaciji i Hercegovini, a tijekom završnih operacija u Lici, Hrvatskom Primorju i zapadnoj Sloveniji.
Unutarnji ustroj / genealogija: Divizijom je zapovijedao štab, čije su zapovjedništvo činili komandant, politički komesar i načelnik štaba.
Stvaratelji:
Identifikator: HR-HDA/S - 3514
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica