Facebook
Naziv: Tridesetdruga zagorska divizija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: Divizija. Tridesetdruga zagorska divizija (hrvatski)
Povijesni nazivi: 32. zagorska divizija (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Divizija je ustrojena 12. prosinca 1943. na Kalniku od brigada "Braće Radić" i "Matija Gubec". Kao treća brigada u sastavu 32. divizije ustrojena je 19. studenog 1944. brigada "Mihovil Pavlek Miškina". Od 11. veljače 1945. u njenom se sastavu nalazi i 1. zagorska brigada. Do 19. sječnja 1944. pod zapovjedništvom je Druge operativne zone, a zatim pod 10. "zagrebačkim" korpusom.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Divizija je djelovala na području Hrvatskog Zagorja, Kalnika i Podravine.
Unutarnji ustroj / genealogija: Divizijom je zapovijedao štab, čije su zapovjedništvo činili komandant, politički komesar i načelnik štaba.
Stvaratelji: (1943 - 1944)
(1944 - 1945)
Identifikator: HR-HDA/S - 3515
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica