Facebook
Naziv: Lisinski, Vatroslav
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1819 - 1854
Normativni nazivi: Lisinski, Vatroslav (hrvatski)
Povijesni nazivi: Ignac Fuchs (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Zagreb, 8. VII. 1819. - Zagreb, 31. V. 1854. Skladatelj. Nakon srednjoškolskih nauka u Zagrebu (1840) završio dvogodišnji filozofski studij, a 1842. i dvogodišnju pravničku akademiju. Kao gimnazijalac glazbu učio kod M. Sojke, učitelja preparandije, a kasnije kod J. K. Wiesnera-Morgensterna, koralista stolne crkve. Njegov je daljnji glazbeni rad bio usko povezan s osobom njegova prijatelja Alberta Štrige, studenta prava, amatera-pjevača i zanesenog rodoljuba koji je oko Lisinskog okupio veći broj mladih ljudi te 1840. utemeljio Prvo ilirsko glazbeno društvo. U to je vrijeme Lisinski pomijenio svoje ime iz Ignac Fuchs u Vatroslav Lisinski. God. 1841. napisao svoju prvu samostalnu kompoziciju, solo pjesmu (prerađenu i za zbor) "Iz Zagorja od prastara", kasnije poznatu pod nazivom "Prosto zrakom ptica leti", koja je izvedena prilikom dočeka Ljudevita Gaja nakon njegova povratka s propagandnog puta po Dalmaciji. Od 1842. do 1847. vršio dužnost bilježnika Banskog stola. U međuvremenu je napisao prvu hrvatsku operu "Ljubav i zloba" (na pisanju počeo raditi 1843), najprije prema libretu J. Cara, potom u konačnom obliku D. Demetra. Nakon nekoliko izvedbi ulomaka ovo je djelo doživjelo praizvedbu 23. III. 1846. polučivši veliki uspjeh. God. 1847. Lisinski je, uz preporuku S. Vraza i materijalnu pomoć A. Štrige, otišao na studij u Prag. Međutim, zbog poodmakle dobi nije mogao redovito studirati pa je učio privatno kod K. V. Pischa i B. Kittla. Živeći u oskudici počeo je poboljevati, ali je usprkos bolesti intenzivno radio te je tada, osim mnogih solo popjevaka i zborova, skladao veći dio svoje druge opere "Porin", "Večer" i neka druga orkestralna djela. Unatoč zauzimanju bana Jelačića nije uspio dobiti dozvolu za polaganje završnog ispita na praškom Konzervatoriju pa se sa privatnim svjedodžbama vratio u Zagreb 1850. godine. U rodnom je gradu organizirao mnoge glazbene priredbe i skladao, uzalud tražeći stalni posao. Posljednje dvije godine života proveo u neimaštini besplatno obavljajući dužnost nadzornika "muzikalnih učionah". Tada se u potpunosti povukao iz javnog života izdržavajući se podukama i ugađanjima klavira.
Sjedišta: Prag ; Zagreb
Identifikator: HR-HDA/S - 3518
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica