Facebook
Naziv: Košaračko proizvodno i otkupno poduzeće "Narodna radinost" Križevci
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1955 - 1963
Normativni nazivi: Košaračko proizvodno i otkupno poduzeće "Narodna radinost" Križevci (hrvatski)
Povijesni nazivi: Zadružno proizvodno poduzeće "Šiba" Križevci (1955 - 1959) (hrvatski)
"Narodna radinost" košaračko-proizvodno i otkupno poduzeće Križevci (1959 - 1963) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Poduzeće je osnovano od strane Kotarskog saveza poljoprivrednih zadruga Križevci i to na temelju Uredbe o osnivanju poduzeća i radnji (SL br. 51/53 ) i zaključaka sjednice Upravnog odbora Kotarskog saveza poljoprivrednih zadruga Križevci održanih 20.08.1954. i 03.01.1955. godine.
Povijest: Poduzeće je registrirano kod Okružnog privrednog suda Bjelovar početkom 1951. godine, a stvarno je počelo sa radom 01.05.1955. Razlog tome je dogovor sa Seljačkom radnom zadrugom "Matija Gubec" iz Križevaca o zakupu zemljišta s kvalitetnim repromaterijalom, odnosno vrbom. Nakon početnih poteškoća poduzeće, pod tadašnjim nazivom, "Šiba" je počelo sa radom. Poduzeće mijenja naziv tijekom 1959. godine, a djelatnost ostaje ista. Zbog nelikvidnosti poduzeća i nemogućnosti isplate osobnih dohodaka odlučeno je na sjednicama Radničkog savjeta i Upravnog odbora da poduzeće krene u prisilnu likvidaciju. Postupak likvidacije je pokrenut kod Okružnog privrednog suda Bjelovar 21.12.1962. godine, a završen je krajem 1963.
Sjedišta: Križevci
Djelatnost: Osnovne djelatnosti poduzeća nisu se mijenjala od osnovanja do ukidanja, a bile su pletenje košara i ostalih predmeta od vrbe, pletenje cekera, tepiha i ostalih proizvoda od komušine, kukuruznice i slame, uzgajanje i proizvodnja vrbove šibe. Sporedne djelatnosti su izrada košara i ambalaže za pakiranje proizvedenih predmeta, trgovina na veliko i malo gotovim proizvodima i vrbovom šibom.
Unutarnji ustroj / genealogija: Najviši organ upravljanja i samoupravljanja u poduzeću bio je Radnički savjet u kojem se nalaze izabrani delegati zaposlenika u poduzeću. Kao najviši organ razmatrao je i usvajao najvažnija pitanja vezana uz financiranje, proizvodnju i distribucije proizvoda, ali raspravljalo se i ostalim pitanjima i problemima u poduzeću. Izvršni organ poduzeća i savjetodavni organ Radničkog savjeta bio je Upravni odbor, kojim je rukovodio direktor, a uloga mu je bila da provodi u praksu zaključke usvojene na sjednicama Radničkog savjeta.
Identifikator: HR-DABJ/S - 478
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica