Facebook
Naziv: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Čazma
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1940 - 1955
Normativni nazivi: Svez komunista Hrvatske. Kotarski komitet Čazma (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Čazma (1940 - 1952) (hrvatski)
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Čazma (1952 - 1955) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Čazma osnovan je 1940. godine i djelovao je u ilegali za vrijeme Kraljevine Jugoslavije i na teritoriju pod kontrolom partizanskih postrojbi za vrijeme II. Svijetskog rata. Nakon završetka rata Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Čazma ima stalno sjedište u Čazmi. Godine 1952. mijenja se naziv iz Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Čazma u Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Čazma. Pod tim nazivom djelovao je do 01.09.1955. godine kada je ukinut.
Sjedišta: Čazma (1945 - 1955)
Djelatnost: Teritorijalna nadležnost Kotarskog komiteta SKH Čazma obuhvaćala je teritoriju kotara Čazma. Na nivo općina bili su osnivani općinski komiteti SKH koji su bili u nadležnosti Kotarskog komiteta SKH Čazma i to komiteti općina Čazma, Draganac, Graberje, Ivanić Grad, Kolštar Ivanić, Križ i Štefanje. Kotarski komitet KPH Čazma bio je u nadležnosti u razdoblju od 1944. do 1947. godine Okružnog komiteta KPH Čazma, u razdoblju od 1949. do 1951. godine u nadležnosti Oblasnog komiteta KPH Bjelovar, a od 1951. do 1955. godine pod nadležnosti CK SKH.
Unutarnji ustroj / genealogija: Najviši organ Kotarskog komiteta SKH Čazma bila je Konferencija na kojoj se biraju članovi Kotarskog komiteta. Kotarski komitet je izvršni organ zadužen za provođenje u djelo svih odluka, rješenja i naputaka dobivenih od Konferencije i drugih viših republičkih i saveznih organa. Za navedene poslove nadležan je bio Sekretarijat koji su predstavljali sekretar i njemu podređeni partijski funkcioneri. Radi lakšeg rješavanja poslova i problema osnivaju se za određene vrste djelatnosti stalne i povremene komisije.
Stvaratelji: (1944 - 1947)
(1949 - 1951)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-191 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Čazma (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 483
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica