Facebook
Naziv: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Daruvar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1940 - 1962
Normativni nazivi: Saveza komunista Hrvatske. Kotarski komitet Daruvar (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Daruvar (1940 - 1952) (hrvatski)
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Daruvar (1952 - 1955) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski komitet KPH Daruvar osnovan je 1940. godine i djelovao je za vrijeme Kraljevine Jugoslavije u ilegali, a za vrijeme II. Svijetskog rata na teritoriju pod kontrolom partizanskih postrojbi. Nakon završetka II. Svijetskog rata Kotarski komitet KPH Daruvar prelazi sa ratnog ustroja i djelatnosti na mirnodopski ustroj i djelatnost, a stalno sjedište Komiteta je u Daruvaru. Godine 1952. mijenja se Kotarski komitet Komunistička partija Hrvatske Daruvar u Kotarski komitet Savez komunista Hrvatske Daruvar. Teritorijalna i upravna reorganizacija provedena 1955. godine utjecala je i na organizaciju i sastav Saveza komunista, a rezultat toga bilo je ukidanje kotarskih komiteta SKH pa tako i Kotarskog komiteta Saveza komunista Hrvatske Daruvar.
Sjedišta: Daruvar (1945 - 1955)
Djelatnost: Kotarski koimtet SKH Daruvar je djelovao u skladu sa tadašnjom politikom i odlukama republičkih i saveznih organizacija SK Jugoslavije. Kotarski komitet je bio politički organ zadužen za kontrolu o provedbi u praksi smjernica republičkih i saveznih organa u svim segmentima društva. Nadležnost Komiteta se protezala na sve privredne, neprivreden i društvene organizacije i udruženja. Teritorijalna nadležnost Kotarskog komiteta SKH Daruvar poklapala se sa teritorijem kotara Daruvar. U nadležnosti Kotarskog komiteta Saveza komunista Daruvar bili su općinski komitet u mjestima Bijela, Brestovac, Dežanovac, Končanica, Miokovićevo, Sirač, Uljanik i Veliki Bastaji.
Unutarnji ustroj / genealogija: Najviši organ upravljanja bila je Konferencija na kojoj se biraju članovi Komiteta i ostalih tijela i organa. Komitet je bio najviši izvršni organ iz kojeg su se birali članovi Sekretarijata koji su vodili redovno poslovanje. Radi lakšeg i bržeg vođenja poslovanja i rješavanja problema osnivaju se stalne i povremene komisije. Stalne komisije su bile Kadrovska komisija, Ideološko - politička komisija, Komisija za historiju SKJ, Kontrolna komisija i Komisija za dodjelu spomenica. U nadležnosti Kotarskog komiteta SKH Daruvar bilo je 8 općinskih komiteta i 92 osnovne organizacije.
Stvaratelji: (1952 - 1962)
(1952 - 1962)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-192 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Daruvar (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 484
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica