Facebook
Naziv: Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Vrbovec
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1955
Normativni nazivi: Saveza komunista Hrvatske. Kotarski komitet Vrbovec (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Vrbovec (1945 - 1952) (hrvatski)
Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Vrbovec (1952 - 1955) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski komitet Komunističke partije Hrvatske Vrbovec osnovan je u svibnju 1945. godine sa sjedištem u Vrbovcu. Teritorijalna i upravna reorganizacija provedena 1952. godine odrazila se i na reorganizaciju Komunističke partije u vidu ukidanja određenih kotarskih komiteta i osnivanje općinskih komiteta i promjenom naziva iz Komunistička partija u Savez komunista. Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Vrbovec ukinut je 01.09.1955.
Sjedišta: Vrbovec (1945 - 1955)
Djelatnost: Kotarski komitet Saveza komunista Vrbovec bio je teritorijalno nadležan za područje kotara, a kasnije općine Vrbovec. U nadležnosti Komiteta su bili općinski komiteti SK u mjestima Banovo, Dubrava, Gradec, Preseka, Rakovec, Srpska Kapela i Vrbovec.
Unutarnji ustroj / genealogija: Najviši partijski organ upravljanja je Konferencija na kojoj se biraju članovi Komiteta, kao izvršnog organa, koji kontrolira rad ostalih organa i tijela u vidu Sekretarijata i stalnih i povremenih komisija.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-199 Kotarski komitet Saveza komunista Hrvatske Vrbovec (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 489
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica