Facebook
Naziv: Kotarski komitet Narodne omladine Hrvatske Sisak
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1946 - 1967
Normativni nazivi: Narodna omladina Hrvatske. Kotarski komitet Sisak (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarski komitet Narodne omladine Hrvatske Sisak (1946 - 1967) (hrvatski)
Skraćeni nazivi: KKNOH Sisak (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski komitet NOH Sisak započeo je s djelovanjem nakon oslobođenja te uspostavljanja kotara Sisak 1946. godine, a djeluje sve do ukidanja kotara Sisak 1967. Godine 1948. ujedinjuje se sa organizacijom Saveza komunističke omladine Jugoslavije na razini kotara Sisak u jedinstvenu organizaciju pod gore navedenim nazivom.
Sjedišta: Sisak
Djelatnost: Riječ je o masovnoj omladinskoj organizaciji koja okuplja mlade (14-25 godina starosti) sa područja kotara Sisak radi njihova aktivnog uključivanja u izgradnju, tada novog, socijalističkog društvenog poretka. Organizira radne akcije (izgradnja željezničke pruge, tvornica, stambenih naselja i sl.), predavanja i rasprave o političkim i društvenim pitanjima.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Radi u skladu sa smjernicama organizacije Narodne omladine Hrvatske odnosno ove organizacije na razini države.
Unutarnji ustroj / genealogija: Odluke donosi u plenumu, ima Sekretarijat kao izvršno tijelo, a za realizaciju određenih poslova osniva posebne komisije, primjerice Komisiju za ideološki rad, Komisiju za radničku omladinu, Komisiju za kulturno-prosvjetni rad, Komisiju za pionire, Komisiju za selo i sl.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DASK-247 Kotarski Komitet Narodne omladine Hrvatske Sisak (stvaratelj)
Identifikator: HR-DASK/S - 4910
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica