Facebook
Naziv: Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 01.07.1946
Normativni nazivi: Gradska komisija za utvrđivanje ratnih zločina okupatora i njihovih pomagača Bjelovar (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Komisija je osnovana tijekom 1944. godine, ali je sa opsežnijim radom započela neposredno nakon završetka ratnih operacija. Prikupljala je podatke od građana, preživjelih osoba iz koncentracijskih logora i od ratnih zarobljenika. U svom radu je Komisija surađivala i sa drugim izvršnim i sudskim organima toga vremena i to Narodnom milicijom, Odjeljenjem za zaštitu naroda, Korpusom narodne odbrane Jugoslavije, javnim tužilaštvom i sudovima. Komisija je prestala sa radom 01.07.1946.
Sjedišta: Bjelovar
Djelatnost: Osnovni zadatak komisije je bio prikupljanje podataka o osobama počiniteljima ratnih zločina, kolaboratora, osoba koje su pomagale u izvršenju ratnih zločina. Podaci su se prikupljani putem dojava i saslušanja.
Unutarnji ustroj / genealogija: Komisija je u svom sastavi imala predsjednika, sekretara, zapisničara i Pročelnika za narodnu imovinu. Iako je bila klasificirana kao "Gradska" i obuhvaćala je teritorijalno, prije svega, područje grada Bjelovara i njegove uže okolice, odlučeno je da Komisija sakuplja podatke i sa područja kotara Bjelovar. Ustrojeni su i pomoćni organi na nivou općina koji su imali isključivo zadatak prikupljanja infomacija o počinjenim ratnim zločinima.
Identifikator: HR-DABJ/S - 50
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica