Facebook
Naziv: Trgovinska komora kotara Kutina
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1958 - 1962
Normativni nazivi: Trgovinska komora kotara Kutina (hrvatski)
Povijesni nazivi: Trgovinska komora kotara Kutina (1958 - 1961) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Trgovinska komora kotara Kutina je samo formalno osnovana 1956. odlukom NO kotara Kutina, paralelno s Ugostiteljskom komorom kotara Kutina. No, one nisu aktivno djelovale sve do kraja 1956. godine kada je izvršeno fuzioniranje ovih dviju komora u zajedničku Trgovinsko-ugostiteljsku komoru kotara Kutina.
Već od mjeseca travnja 1958. ponovno djeluju svaka zasebno. Kao samostalna, Trgovinska komora kotara Kutina djeluje do početka 1962. kada temeljem Zakona o udruživanju i poslovnoj suradnji u privredi ponovno dolazi do spajanja Trgovinske komore i Ugostiteljske komore u zajedničku, mješovitu komoru.
Sjedišta: Kutina
Djelatnost: Djelatnost Trgovinske komore usmjerena je ka unapređivanju robne razmjene, praćenju i proučavanju prometa robe na području kotara Kutina. Na temelju tako stečenih zapažanja Komora izrađuje prijedloge nadležnim državnim tijelima za saniranje problema ili eventuano dopunu i izmjenu postojećih propisa. Komora prati razvoj trgovinske mreže i predlaže mjere za prilagođavanje mreže potrebama potrošača, pomaže usavršavanje stručnjaka.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Komora temelji svoju djelatnost na odredbama Zakona o udruživanju u privrede (Sl. list FNRJ 1/58), odnosno Zakona o udruživanju i poslovnoj suradnji u privredi (Sl. list FNRJ 28/60).
Unutarnji ustroj / genealogija: Komorom upravljaju Skupština i Upravni odbor. Čine ih predstavnici članova Komora i predstavnici "društvene zajednice". Skupština donosi odluke na svojim godišnjim sjednicama, a Upravni odbor je izvršno tijelo. Upravnim odborom predsjeda Predsjedništvo od 5 članova. Komora ima i Nadzorni odbor koji obavlja nadzor nad financijskim i materijalnim poslovanjem Komore.
Svoj rad organizira kroz stručne sekcije i to: Sekciju za industrijsku robu; Sekciju za platni sistem i financijska pitanja; Sekciju za otkup poljoprivrednih proizvoda i Sekciju za kadrove.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DASK-434 Trgovinska komora kotara Kutina (stvaratelj)
Identifikator: HR-DASK/S - 5296
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica