Facebook
Naziv: Trgovinsko-ugostiteljska komora kotara Kutina
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1957 - 1962
Normativni nazivi: Trgovinsko-ugostiteljska komora kotara Kutina (hrvatski)
Povijesni nazivi: Trgovinsko-ugostiteljska komora kotara Kutina (1957 - 1962) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Trgovinsko-ugostiteljska komora kotara Kutina počinje djelovati krajem veljače 1957. spajanjem Trgovinske komore sa Ugostiteljskom komorom (obje su samo formalno osnovane 1956. ali nisu djelovale do fuzioniranja). Kao mješovita, Komora djeluje samo do travnja 1958. kada ponovno svaka od ovih dviju spomenutih komora počinje djelovati samostalno. No, 1962. godine, temeljem Zakona o udruživanju i poslovnoj suradnji u privredi, ponovno dolazi do spajanja komora u Trgovinsko-ugostiteljsku, ali ponovno ne zadugo, jer već u listopadu 1962. Kutina postaje općinom u Kotaru Sisak, a Zakonom o osnivanju jedinstvenih privrednih komora 1962. osnovana je za ovo područje Privredna komora kotara Sisak.
Sjedišta: Kutina
Djelatnost: Osnovna djelatnost Komore usmjerena je ka unapređenju organizacije i poslovanja svojih članova (privredne organizacije ili radnje koje se bave trgovinskom ili nekom ugostiteljskom djelatnošću na području kotara Kutina), zastupanje interesa trgovine i ugostiteljstva, davanje mišljenja državnim organima o pitanjima iz oblasti trgovine i ugostiteljstva.
Unutarnji ustroj / genealogija: Najviše tijelo Komore je Skupština koja donosi odluke, a Upravni odbor na čelu s Predsjedništvom je izvršni organ koji provodi u djelo zaključke i odluke Skupštine. Nadzor nad financijskim i materijalnim poslovanjem Komore obavlja Nadzorni odbor. Komora ima i tzv. "Sud časti" koji djeluje (arbitrira) u slučaju kada se članice Komore ogriješe o načela poslovnog morala.
Krajem svoga postojanja Komora ima i 5 sekcija i to Sekciju za kadrove, Sekciju za ugostiteljstvo i turizam, Sekciju za osobne dohotke, Sekciju za industrijsku robu i Sekciju za otkup i prodaju poljoprivrednih proizvoda.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DASK-436 Trgovinsko-ugostiteljska komora kotara Kutina (stvaratelj)
Identifikator: HR-DASK/S - 5298
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica