Facebook
Naziv: Ugostiteljska komora kotara Kutina
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1956 - 1962
Normativni nazivi: Ugostiteljska komora. Kotar Kutina (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Ugostiteljska komora kotara Kutina osnovana je u prosincu 1956. godine i kao samostalna djeluje do kraja veljače 1957. godine, kada je fuzionirana sa Trgovinskom komorom u zajedničku, Trgovinsko-ugostiteljsku komoru kotara Kutina. Od travnja 1958. Ugostiteljska komora je izdvojena i djeluje samostalno sve do ponovnog osnivanja mješovite komore početkom 1962. godine.
Sjedišta: Kutina
Djelatnost: Rad Ugostiteljske komore kotara Kutina usmjeren je ka povećanju produktivnosti članova primjenom suvremenih metoda i racionalizacijom u radu ugostiteljskih privrednih organizacija; izgradnjom, rekonstrukcijom kapaciteta u ugostiteljskoj djelatnosti; snabdjevanjem članstva potrebnim materijalom i opremom, usavršavanjem kadrova, pomaganjem i organiziranjem stručnih škola i tečajeva, osnivanjem ustanova za pružanje raznih usluga i pomoći ugostiteljskim privrednim organizacijama (biroi, zavodi i sl.). Komora predstavlja i zastupa svoje članove pred sudovima i drugim državnim tijelima.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DASK-437 Ugostiteljska komora kotara Kutina (stvaratelj)
Identifikator: HR-DASK/S - 5299
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica