Facebook
Naziv: Ekonomska škola Bjelovar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1955 - 1977
Normativni nazivi: Ekonomska škola Bjelovar (hrvatski)
Povijesni nazivi: Srednja ekonomska škola Bjelovar (1955 - 1973) (hrvatski)
Školski centar za obrazovanje ekonomskih i ugostiteljskih kadrova Bjelovar (1973 - 1977) (hrvatski)
Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje ekonomskih i ugostiteljskih kadrova Bjelovar (1977 - 1991) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kao formalan datum početka rada Ekonomske škole Bjelovar uzima se 26.06.1955. godine kada je Savjet za prosvjetu, kulturu i nauku NR Hrvatske dao suglasnost o osnivanju NO gradske općine Bjelovar. U prostorijama Ekonomske škole 1961. godine počinje sa radom Ekonomsko - poljoprivredna škola za odrasle. Godine 1965. osniva se Knjigovodstveni odsjek za odrasle, 1967. godine osniva se Ekonomsko-komercijalni odsjek, a 1968. godine osniva se Centar za učenje stranih jezika. Godine 1967. osniva se Ugostiteljska škola. Početkom 1977. godine dolazi do udruživanja ekonomskog, ugostiteljskog i jezičnog centra u jednu jedinstvenu organizaciju udruženog rada.
Sjedišta: Bjelovar
Djelatnost: Osnovne djelatnosti su bile školovanje ekonomskih kadrova svih uzrasta, školovanje ugostiteljskih kadrova i učenje stranih jezika.
Unutarnji ustroj / genealogija: Nastavničko osoblje je organizirano u tri stručne grupe: grupa ekonomista, grupa općeobrazovnih predmeta i grupa jezičara. U sklopu škole svi zaposlenici su uključeni u rad Radne zajednice dok je stručno nastavničko osoblje uključeno u rad Školskog odbora, do 1964. godine, a nakon toga Upravnog odbora, Savjeta škole i Nastavničkog vijeća. Posebno djeluje Nastavničko vijeće Ekonomsko-poljoprivrednog odjela i Nastavničko vijeće Centar za učenje stranih jezika.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-643 Ekonomska škola Bjelovar (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 542
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica