Facebook
Naziv: Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Vrbovec
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1946 - 1955
Normativni nazivi: Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Vrbovec (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarsko nabavno-prodajna zadruga s.o.j. u Vrbovcu (1946 - 1948) (hrvatski)
Kotarsko zadružno poslovni savez Vrbovec (1948 - ) (hrvatski)
Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Vrbovec (1948 - 1955) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Vrbovec osnovan je tijekom 1947. godine u skladu sa zakonima tadašnje FNRJ i smjernicama dobivenim od strane Glavnog zadružnog saveza NR Hrvatske. Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Vrbovec djelovao je do kolovoza 1955. godine kada se udružuje sa Kotarskim savezom poljoprivrednih zadruga Križevci.
Sjedišta: Vrbovec (1946 - 1948)
Djelatnost: Osnovna nadležnost Zadružnog saveza bilo je unapređenje i zaštita sustava zadrugarstva u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje, poticanje osnivanja seljačkih radnih zadruga po selima na području teritorijalne nadležnosti Saveza, u ovom slučaja na kotaru Vrbovec.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organi upravljanja Kotarskog saveza poljoprivrednih zadruga Vrbovec su Upravni odbor, Nadzorni odbor i Savjetodavni odbor. Inokosni poslovodni organ je predsjednik, a administrativne i tehničke poslove obavljaju zapolsenici.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-729 Kotarski savez poljoprivrednih zadruga Vrbovec (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 592
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica