Facebook
Naziv: Općina Zadar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1918 - 1943
Normativni nazivi: Općina Zadar (hrvatski)
Povijesni nazivi: Općina Zadar (hrvatski)
Usporedni nazivi: R. Comune di Zara (1918 - 1943) (talijanski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Rapalskim ugovorom koji su Kraljevina Italija i Kraljevina SHS sklopile 12. studenoga 1920. godine, a potvrdila Italija Zakonom od 19. prosinca iste godine, u čl. 2 “Zadar i niže opisano područje priznaju su kao sastavni dio Kraljevine Italije” s time da područje Zadra sa talijanskim suverenitetem obuhvaća grad i poreznu općinu Zadar te (djelomično) i porezne općine Arbanasi, Bokanjac, Crno i Dilklo”. U istom članku se utvrđuje da je Vlada Kraljevine ovlaštena u anektiranim područjima proglasiti Statut i druge zakone te izdati potrebne odredbe kojima će se uskladiti sa važećim zakonom na tim područjima (čl. 3 - vidjeti točan hrvatski tekst Rapalskoga ugovora). Aneksija Italiji proglašena je 5. siječnja 1921. godine. Italija je pokušala proširiti zakone o pravosuđu i na područje anektiranih krajeva time da je donijela 13. ožujka 1921. odredbe o vojnom pravosuđu (R. D. br. 299), a naknadno 23. lipnja 1921. i Kazneni zakonik kao i Kazneni postupovnik (R. D. br. 877). U Zadru je bio Zemaljski sud u čiju je nadležnost spadao i kotarski sud u Lastovu na čijem čelu je bio državni prokurator. Kraljevskim dekretom-zakonom od 31. kolovoza 1921. (R. D. br. 1269).
U to vrijeme za Zadar i dio Dalmacije Kraljevina Italija je dekretom od 13. ožujka 1921. (R. D. br. 295) priznala „specijalni” položaj tako da se „područja Dalmacije dodijeljena Italiji smatraju vancarinskim”.
Kraljevskim dekretom od 21. kolovoza 1921. (R. D. br. 1269) utvrđuje se administrativni sustav novih provincija. Članom 1. potvrđuje se da građanski povjerenik u Zadru nastavi obavljati funkcije vlastite političkim pokrajinskim vlastima, ali Vlada može u nekim poslovima delegirati pokrajinske političke vlasti službeniku koji neće biti nižega stupnja od viceprefekta”. On će se nazivati građanskim podpovjerenik (vicecommisario civile). U čl. 2 predviđena je mogućnost da se izvanrednom Pokrajinskom odboru (Giunta Provincale) povjere funkcije koje koje imaju Pokrajinski odbori. Općinski izbori imaju se održati unutar četiri mjeseca od objave ovoga dekreta (čl. 4). Nije sigurno poznato da li su imenovani povjerenici prefekta (Commisssari Prefettizi), očito zbog teške situacije koja je nastala nakon Rapalskoga ugovora u samome gradu. U lipnju 1921. prosindik Zadra je Ascanio Persicalli, Zadranin, sudski savjetnik u mirovini. Početkom siječnja 1922. ta je dužnost povjerena Luigiju Ziliotto, koji je preminuo (deceduto) 19. ožujka iste godine. Persicalli je u veljači 1922. ponovo prosindik (prosindaco) i tu dužnost obnavlja i u lipnju 1922. Kako je 17. listopada 1922. ukinuto građansko povjerenstvo i osnovana Prefektura, kao prefektorski povjerenik je sindik Rodolfo Battara. Konačno je dekretom od 18. siječnja 1923, br. 54. godine. Uspostavljena Provincija Zadra s glavnim gradom Zadra, koja obuhvaća samo dvije općine – Zadar i Lastovo.
Između 1922. i 1925. postupno se uspostavljaju općinske službe i pri tom primjenjuju talijanski zakoni. 1. siječnja 1922. usposavljen je Općinski ured novačenja, istodobno se uređuju i stavljaju u funkciju anagrafi te popisi pučanstva, Početkom 1924. stupaju na snagu zakoni o Građanskom stanju (Stato civile). Još 1925. godine uz Vijeće imenuje se izvanredni povjerenik. 1926. na čelu općine je načelnik (Podestà). Postupno se podiže i gospodarstvo (Tvornica duhana, uzgoj marask, uređenje putova). Postupno se općinska uprava širi uspostavom pojedinih ureda: Tehnički ured, Gradsko redarstvo, Zdravstveni ured, Ured za novačenje, Ekonomat, Porezni ured.
Sjedišta: Zadar (1918 - 1943)
Stvaratelji:

(1918 - 1943)
Identifikator: HR-DAZD/S - 5923
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica