Facebook
Naziv: Državna mješovita pučka škola u Krajiškoj ulici
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1875 -
Povijesni nazivi: Opća pučka učiona kod Sv. Duha u Zagrebu (1875 - 1881) (hrvatski) (Zagreb, Ilica 258 )
Ilička pučka učiona (1881 - 1890) (hrvatski) (Zagreb, Ilica 154 i Ilica 119)
Niža pučka obospolna škola u Krajiškoj ulici (1890 - 1920) (hrvatski) (Zagreb, Krajiška ulica)
Pučka dječačka škola u Krajiškoj ulici (1920 - 1933) (hrvatski) (Zagreb, Krajiška 9)
Državna narodna muška osnovna škola Petra Zrinskog (1933 - 1940) (hrvatski) (Zagreb, Krajiška 9)
Narodna škola u Krajiškoj ulici (1940 - 1941) (hrvatski) (Zagreb, Krajiška 9)
Državna mješovita pučka škola u Krajiškoj ulici (1941 - 1945) (hrvatski) (Zbog ratnih prilika škola često mijenja lokacije)
Narodna osnovna škola u Krajiškoj ulici (1945 - 1947) (hrvatski) (Zagreb, Krajiška 9)
XX. sedmogodišnja mješovita škola (1947 - 1952) (hrvatski) (Zagreb, Krajiška 9)
XXXII. mješovita osnovna škola (1952 - 1955) (hrvatski) (Zagreb, Krajiška 9)
Narodna osnovna škola Krajiška (1955 - 1959) (hrvatski) (Zagreb, Krajiška 9)
Osnovna škola Krajiška (1960 - 1978) (hrvatski) (Zagreb, Krajiška 9)
Osnovna škola «Veljko Vlahović» (1978 - 1991) (hrvatski) (Zagreb, Krajiška 9)
Osnovna škola Petra Zrinskog (1991 - ) (hrvatski) (Zagreb, Krajiška 9)
Dopunski podaci: Osnovna škola Petra Zrinskog
Aktivnost: Stvaratelj i dalje djeluje
Napomena o osnivanju: Opća pučka učiona kod Sv. Duha u Zagrebu je s djelovanjem započela 4. listopada 1875. godine.
Povijest: Na zahtjev tvorničkih radnika i građana s područja Črnomerca, osnovalo je Gradsko poglavarstvo Zagreb tijekom 1875. godine novu pučku učionu u zapadnom dijelu grada Zagreba. Novoustrojena dva razreda su bila smještena u kući tvorničara octa Hinka Kötzea u Ilici 258. Škola je započela s djelovanjem 4. listopada 1875. godine, po nazivom Opća pučka učiona kod Sv. Duha u Zagrebu.
Na svečanosti upriličenoj prigodom otvorenja škole, gradski su zastupnici predali mjesto ravnatelja škole uvaženom zagrebačkom učitelju Dragutinu Juriši.
Odlukom Kraljevske zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu od 11. prosinca 1877. škola je iz dvorazredne preustrojena u četverorazrednu. Krajem školske godine 1878/1879 osnovana je školska priručna knjižnica.
Nakon potresa koji je pogodio Zagreb 9. studenog 1880. godine, oštećena školska zgrada postala je neprikladna za održavanje nastave te se škola seli u privatnu kuću u Ilici 154. Međutim već sljedeće godine niti ta kuća nije više zadovoljavala prostorne uvjete, stoga su neki razredi smješteni u obližnjoj kući u Ilici br. 119. Zaključkom Gradskog školskog odbora Zagreb sa sjednice od 7. studenog 1881. odlučeno je da se naziv škole promjeni u Ilička pučka učiona. Zaključkom Gradskog školskog odbora Zagreb od 1. travnja 1882. otvoreno je uz školu zabavište, a 25. listopada 1886. godine otvorena je i šegrtska škola.
S obzirom na kontinuirane probleme s nedostatkom prostora za održavanje primjerene nastave Iličke pučke učione, Gradsko se poglavarstvo odlučilo za gradnju nove jednokatne školske zgrade u Krajiškoj ulici čije se svečano otvorenje održalo 5. listopada 1890. Škola je otvorena pod nazivom Niža pučka obospolna škola u Krajiškoj ulici. Nova školska zgrada je imala tada osam školskih soba i vježbaonicu, a kasnije je napravljeno školsko dvorište i igralište. Početkom 20. stoljeća područje ove škole sačinjavalo je V. školski kotar.
Za vrijeme Prvog svjetskog rata, točnije 28. lipnja 1914. godine, školske prostorije preuzima austro – ugarska vojska i preuređuje ih u vojarnu. Za to vrijeme je nastavna obuka za djevojčice iz Krajiške škola premještena u školu na Pantovčaku gdje se i održavala do kraja rata. Obuka za dječake se održavala u školi na Sv. Duhu, a od 1916. u prostorijama Trgovačkog obrtnog muzeja na Mažuranićevom trgu br. 14 i u Preradovićevoj ulici br. 21. Nastavna obuka za opetovnicu i šegrtsku školu je za vrijeme rata bila obustavljena. U rujnu 1918. škola se vraća u vlastite prostorije u Krajiškoj ulici. Odvajanjem djevojačkih odjeljenja u rujnu 1920. godine nastaju dvije škole sa zasebnim upravama, te škola nastavlja djelovanje pod nazivom Pučka dječačka škola u Krajiškoj ulici.
U veljači 1922. osnovan je na školi Pomladak Crvenog Križa, a u ožujku iste godine održan «Informativni tečaj za ispitivanje dječje inteligencije» koji okuplja oko stotinjak polaznika. Tijekom 1922. i 1923. zgrada je renovirana i nadograđivana.
Gradsko poglavarstvo Zagreb je u rujnu 1923. tvorilo unutar školske zgrade prvi školski ambulatorij u gradu, koji je dugo vremena vršio zdravstveni nadzor nad svim ostalim osnovnim školama u Zagrebu. Godine 1930. u školi se osnivaju i prva odjeljenja u Hrvatskoj za poduku djece s poteškoćama u razvoju.
Na prijedlog Kraljevske banske uprave u Zagrebu, Ministarstvo prosvjete Kraljevine Jugoslavije donijelo je 1932. odluku o otvaranju I. muškog razreda Više narodne škole pri muškoj osnovnoj školi u Krajiškoj. Početkom 1933. godine osnovana je na školi Zajednica doma i škole s ciljem da se roditelji upoznaju s radom škole. Na temelju Zakona o narodnim školama od 5. prosinca 1929. službeni naziv škole se u srpnju 1933. godine mijenja u Državna narodna muška osnovna škola Petra Zrinskog.
Dana 30. kolovoza 1937. godine školi se ponovno priključuju djevojačka odjeljenja te škola nastavlja djelovanje kao mješovita. Na temelju zaključka Školskoga odbora grada Zagreba od 12. svibnja 1938. određeno je novo razgraničenje područja osnovnih škola po kojemu je ovoj školi pripalo X. školsko područje. U razdoblju Banovine Hrvatske škola nosi naziv Narodna škola u Zagrebu u Krajiškoj ulici. Ustrojenjem Nezavisne Države Hrvatske i donošenjem novog školskog zakona, Ministarstvo nastave u Zagrebu donijelo je 1941. godine odluku o ponovnoj promjeni naziva škole u Državna mješovita pučka škola u Krajiškoj ulici.
U listopadu 1941. godine vojska preuzima školske zgradu i preuređuje je u vojnu bolnicu, a nastavna se obuka nastavlja na nekoliko lokacija : u privatnoj zgradi u Primorskoj ulici (tijekom 1945. i 1946. godine) i u školi na Sv. Duhu. Tijekom 1946. škola se vraća u vlastite prostorije. Škola u Krajiškoj djeluje i danas pod imenom Osnovna škola Petra Zrinskog.
Sjedišta: Zagreb (1875 - )
Stvaratelji:
Napomena o vezama: Državna narodna ženska osnovna škola u Krajiškoj ulici je 30. kolovoza 1937. godine ukinuta kao zasebna ustanova i priključuju se muškoj osnovnoj školi u Krajiškoj ulici te škola nastavlja djelovanje pod nazivom Državna narodna mješovita osnovna škola u Krajiškoj ulici.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-202 Državna mješovita pučka škola Krajiška ulica (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6270
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica