Facebook
Naziv: Zemaljsko društvo općinskih činovnika Hrvatske i Slavonije
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1906 - 1947
Normativni nazivi: Zemaljsko društvo općinskih činovnika Hrvatske i Slavonije (hrvatski)
Povijesni nazivi: Zemaljsko društvo općinskih činovnika kraljevina Hrvatske i Slavonije (1906 - 1919) (hrvatski)
Zemaljsko društvo općinskih činovnika Hrvatske i Slavonije (1919 - 1932) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Društvo je osnovano 17. rujna 1906. i djelovalo je na prostoru sjeverne Hrvatske. Ukinuto je 1947. Svrha mu je bila raditi na podizanju ugleda i materijalnog položaja te promicanju stručnog obrazovanja općinskih činovnika. Poslije I. svjetskog rata društvo je uredilo zgradu u Prilazu Đ. Deželića 73 u kojoj je uređeno prenoćište za članove, a 1931. uređena je zgrada na Mažuranićevom trgu 12 kao internat za djecu općinskih činovnika. Neko vrijeme društvo je imalo zakladu za podupiranje udovica i siročadi, kao i posmrtno-pripomoćnu zakladu. Društvo je bilo član Saveza organizacija službenika gradskih i seoskih općina Kraljevine Jugoslavije. Društvo je izdavalo Općinski glasnik, od 1909. Općinski upravnik.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Svrha društva je bilo udruživanje općinskih činovnika, podupiranje i promicanje njihovih interesa (poglavito zbrinjavanje članova obitelji preminulih članova), promicanje strukovne naobrazbe i podizanje staleškog ugleda.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijela upravljanja Društvom su Glavna skupština (redovna i izvanredna); Upravni odbor kojega čine predsjednik, potpredsjednik, tajnik i zamjenik, blagajnik i njegov zamjenik, osam odbornika i njihovih osam zamjenika; Revizijski odbor i Obranički sud. Predsjednika i potpredsjednika bira skupština.
Identifikator: HR-DAZG/S - 6297
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica