Facebook
Naziv: Samoborska štedionica
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1873 - 1947
Povijesni nazivi: Samoborska štedionica (1873 - 1947) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Samoborska štedionica osnovana je 27. ožujka 1873 . Društvo se temeljilo na pravilima koja su potvrđena na Glavnoj skupštini 27. ožujka 1876. Na čelu uprave bilo je ravnateljstvo od devet članova. Predmet poduzeća bilo je iznajmljivanje, kupnja i prodaja nekretnina, davanje predujma i kreditno poslovanje. Štedionica prima novac uz štedioničke uložnice te plaća od njega 7% kamata, daje predujmove, eskomptira mjenice, unajmljuje gotovinu na zemljište i ostale nekretnine, kupuje i prodaje hipotekarno osigurane ugarske i austrijske državne zadužnice i zadužnice s prvenstvom. Okružni sud za grad Zagreb objavio je 25. veljače 1947. da je u trgovačkom registru za društvene tvrtke proveden kod Samoborske štedionice upis likvidacije temeljem rješenja Ministarstva financija FNRJ od 8. siječnja 1947. VII. Br. 25948/46. i upis likvidacijskog odbora . Isti sud je objavio 27. svibnja 1947. da je u trgovačkom registru kod Samoborske štedionice u Samoboru u likvidaciji upisano brisanje dotadašnjih članova likvidacijskog odbora te da je za likvidatora postavljena Zemaljska banka za Hrvatsku, Centrala Narodne banke FNRJ za NRH, podružnica Samobor . Rješenjem o preuzimanju aktive i pasive privatnih kreditnih poduzeća u likvidaciji od 10. travnja 1948. država preuzima cjelokupnu aktivu i pasivu Štedionice. Narodna banka FNRJ, Centrala za NRH, filijala Samobor kao likvidator objavila je 17. srpnja 1948. da je likvidacija Štedionice završena po propisima Pravilnika o postupku likvidacije privatnih kreditnih poduzeća . Okružni sud za grad Zagreb objavio je 21. srpnja 1948. da je u trgovačkom registru proveden kod Samoborske štedionice u likvidaciji u Samoboru upis brisanja nakon dovršene likvidacije .
Djelatnost: Predmet poduzeća je iznajmljivanje, kupnja i prodaja nekretnina, davanje predujma i kreditno poslovanje.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu uprave bilo je ravnateljstvo od devet članova.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-245 Samoborska štedionica (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6384
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica