Facebook
Naziv: Općinska električna centrala Samobor
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1936 - 1946
Normativni nazivi: Općinska električna centrala Samobor (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Nakon pregledavanja registara Trgovačkog suda, detaljne analize fragmentarno sačuvanog arhivskog gradiva i obraćanja Samobroskom muzeju i Tehničkom muzeju u Zagrebu, konstatirano je da podataka o upravnoj povijesti stvaratelja nema. Analizirajući sačuvano arhivsko gradivo, može se zaključiti da je grad Samobor ukinuo Dizel pogon elektrane i postao potoršač Ujedinjene električne centrale 1931. godine. Općinska električna centrala Samobor djelovala je samostalno. Naziv "Općinska električna centrala Samobor" promijenjen je u "Električna centrala gradskog narodnog odbora Samobor" 1945. godine.
Sjedišta: Samobor
Unutarnji ustroj / genealogija: Podataka nema.
Opći kontekst: Otkrićem električne energije u drugoj polovici 19. stoljeća potaknut je i ubrzan tehnički i tehnološki napredak što je imalo veliki utjecaj na društveni razvoj uopće. Danas u 21. stoljeću to otkriće pokreće i povezuje cijeli svijet. Krajem 19. stoljeća započela je gradnja prvihi elektrana u svijetu i Hrvatska nije zaostajala u smislu tehničko tehnoloških postignuća, nego je dala značajan doprinos tim postignućima, vlastitim otkrićima, izumima i iznalaženjem rješenja u njihovoj primjeni. U cijelom tom procesu, gradnja električnih centrala bila je neminovna. Jedna od brojnih bila je i "Općinska električna centrala - Samobor" koja je sagrađena u drugoj polovici 19. stoljeća.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAZG-256 Općinska električna centrala Samobor (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAZG/S - 6395
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica