Facebook
Naziv: "Div" d.d. Kranjske tvornice željezne i bravarske robe i ljevaonica
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1918 - 1944
Povijesni nazivi: Kranjske tvornice željezne, bravarske i kovinske robe "Titan" d.d. (1918 - 1930) (hrvatski)
"Div" d.d. Kranjske tvornice željezne, bravarske robe i ljevaonice (1930 - 1944) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Društvo je osnovano 1918. i upisano u Registru IX. str. 381 društvenih tvrtki Trgovačkog suda u Zagrebu 21. listopada 1921. Sjedište društva bilo je u Zagrebu. Na osnovu sačuvanog arhivskog gradiva i postojećeg dosjea vidljivo je da je društvo osnovalo filijalu na temelju odluke Okružnog suda u Ljubljani od 8. srpnja 1939. (Fi - 42/39) u Kamniku. Filijala je djelovala do 15. prosinca 1943. kada je brisana. Podataka o prestanku djelovanja stvaratelja nema.
Sjedišta: Zagreb
Djelatnost: Djelatnost stvaratelja bila je prerada i proizvodnja željezne, bravarske i metalne robe.
Unutarnji ustroj / genealogija: Društvo su potpisivala dva člana ravnateljstva ili jedan član ravnateljstva s jednim prokuristom.
Identifikator: HR-DAZG/S - 6400
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica