Facebook
Naziv: "Isis" - d.d. za industriju i promet droga i kemikalija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1918 - 1950
Povijesni nazivi: "Isis" d.d. za industriju i promet droga i kemikalija (1918 - 1950) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Društvo „Isis“ za industrju i promet droga i kemikalijaje započela je s radom 1918. Upisano je 19. rujna 1918. u Registru IX. str.22. društvenih tvrtki Trgovačkog suda u Zagrebu. Zb. ISP-32/1918. FI-3029/33.
Sjedište je bilo u Zagrebu. Stvaranje nove države FNRJ i uvođenje novih političkih prilika odrazilo se na sve društveno gospodarske prilike pa tako I na društvo “Isis”. Određena je likvidacija. Društvo je prestalo s radom 28.IV.1947. Nakon završene likvidacije društvo je brisano iz Registra Trgovačkog suda u Zagrebu.
Sjedišta: Zagreb (1918 - 1950)
Djelatnost: Društvo je proizvodilo i stavljalo u promet droge, kemikalija, higijenske i kozmetičke pripravke, ljekarničke i kemijske potrebštine i pribor.
Unutarnji ustroj / genealogija: Društvo potpisuju kolektivno dva člana ravnateljskog vijeća ili jedan član ravnateljstva i jedan opunomoćeni činovnik tvrtke.Zaključci i odluke društva objavljuju se u službenim novinama. Glavna skupština se sastaje svake godine najkasnije tri mjeseca nakon zaključivanja poslovne godine. Na glavnoj skupštini se biraju članovi ravnateljstva i nadzornog odbora. Ravnateljstvo i nadzorni odbor podnose izvješća na glavnoj skupštini.
Identifikator: HR-DAZG/S - 6404
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica