Facebook
Naziv: Varaždinsko-đurđevačka graničarska pukovnija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1746 - 1871
Normativni nazivi: Pukovnija. Varaždinsko-đurđevačka graničarska pukovnija (hrvatski)
Povijesni nazivi: K-K Warasdiner-St. Georger Grenz-Infanterie-Regiment Nr.6. Bellowar (njemački)
Warasdiner St. Georger Grenz Infanterie Regiment Nr. 6 (njemački)
Varaždinsko-đurđevačka graničarska pukovnija br. 6 (hrvatski)
Varaždinsko-đurđevačka graničarska pješačka pukovnija br. 6 Bjelovar (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Varaždinsko-đurđevačka graničarska pukovnija ustrojena je 1746. godine kao šesta od jedanaest graničarskih pukovnija na ozemlju Hrvatske i Slavonije. Do 1764. godine pukovnija je bila podijeljena na 4 bojne, a svaka je bojna imala 4 satnije. Te je godine izmjenjena unutarnja struktura pukovnije (smanjen je broj vojnika). Pukovnija je od tada imala 3 bojne, 2 su bojne imala 6, a treća (pričuvna) 4 satnije.
Sjedišta: Bjelovar
Djelatnost: Zapovjedništvo graničarske pukovnije bilo je najviše vojno, upravno i sudbeno tijelo na području pukovnije. Satnije su bile najniže vojne, teritorijalne i zapovjedno-upravne jedinice pukovnije. Satnijom je zapovijedao i upravljao satnik, a savjetodavnu su ulogu imali upravni časnici i činovnici. Varaždinsko-đurđevačka je pukovnija bila podijeljena na 12 satnija: Grubišno Polje br. 1, Kovačica br. 2, Severin br. 3, Rača br, 4, Sv. Juraj br. 5, Pitomača br. 6, Trojstvo br. 7, Virje br. 8, Novigrad br. 9, Peteranec br. 10, Sokolovec br. 11, Kapela br. 12. Svaka je satnija imala svoja sela. Administrativni sustav bio je zasnovan na kućnim brojevima po kojima su se popisivali vojnici, radi kontrole vojnih obveznika (muško stanovništvo od 20. do 60. godine). U sjedištu su satnije osim vojnog zapovjedništva bili područni upravni uredi pukovnije, npr. šumarski i zemljišni ured. Temeljna je jedinica sela bila kućna zadruga.
Unutarnji ustroj / genealogija: Unutarnji ustroj pukovnije: Odjel za vojne poslove, Odjel za graničarsku upravu – odsjeci: Personalni /U/, Upravni /V/, Računovodstveni /X/, Građevinski /Y/, Pravosudni /Z/ i Pukovnijski sud.
Stvaratelji: (1849 - 1871)
(1823 - 1848)
(1872 - 1918)
Napomena o vezama: Pukovnija je bila podređena Varaždinskoj/Ujedinjenoj bansko-varaždinsko-karlovačkoj generalkomandi sa sjedištem u Varaždinu/Zagrebu, te Dvorskom ratnom vijeću u Beču, odnosno od 1848. godine Zagrebačkoj generalkomandi (Generalkomandi za Hrvatsku i Slavoniju u Zagrebu) i Ministarstvu rata u Beču.
Identifikator: HR-HDA/S - 67
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica