Facebook
Naziv: Komanda bilogorskog područja
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1944
Povijesni nazivi: Komanda bilogorskog područja (1943 - 1944) (hrvatski)
Komanda virovitičkog područja (1944 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Komanda bilogorskog područja je osnovana 1. travnja 1943. godine. Zbog ratnih operacija Komanda nije imala stalno sjedište već se je ono mijenjalo ovisno o izvođenju operacija na terenu i ratnoj sreći. Najčešća mjesta u kojima se Komanda nalazila su bila Pčelić, Pitomača i Suhopolje. Prostorno je zauzimala području na sjeveru Bilogore i dio Podravine od Kloštra Podravskog prema sjeveru. U trećem mjesecu 1943. godine osniva se Komanda bjelovarskog područja što dovodi do podjele teritorijalne nadležnosti sa Komandom bilogorskog područja koje mijenja naziv početkom šestog mjeseca 1944. godine u Komandu virovitičkog područja.
Djelatnost: Osnovna djelatnost se odnosila na fizičko osiguranje zauzetog područja, opskrba partizanskih jedinica i osiguranje rada svih oblika narodne vlasti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Komanda je u svom sastavu imala ekonomski odjel sa odsjekom za opskrbu i vojne radionice; vojni sud sa sudskim vijećem, istražnim odjelom i administrativnim odjelom; registraturu, koja je bila zadužena za raspored mobiliziranih osoba i rekviriranje; obaviještajna služba; sanitetsku sekciju; poštansko-telefonsku sekciju; četu za osiguranje; industrijsku sekciju; građevinsku sekciju i saobraćajnu sekciju.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-105 Komanda bilogorskog područja (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 69
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica