Facebook
Naziv: Velika župa Cetina
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Velika župa Cetina (Omiš) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Velika župa Cetina (1941 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Velika župa Cetina ustanovljena je 25. lipnja 1941. godine. Teritorijalno je obuhvaćala kotarske oblasti Hvar, Imotski, Makarsku, Sinj, Split, Supetar (NN 57/1941), a od 1. kolovoza 1941. Omiš, koji je postao njezinim sjedištem (NN 72/1941). Područje kotarske oblasti Split tada je uključeno u kotarsku oblast Omiš. Od 15. kolovoza 1942. djelovala je i kotarska ispostava Vrgorac (NN 190/1942). Kotar Omiš ukinut je 3. studenoga 1943., a njegovo područje pripojeno je kotaru Split. Tada je osnovana i kotarska ispostava Vis (NN 251/1943). Sjedište je nakon pada Italije (11. listopada 1943.) premješteno u Split. Kotar Omiš je ponovno uspostavljen 7. ožujka 1944. (NN 54/1944). Reorganizacijom velikih župa 5. srpnja 1944., za kotarsku oblast imenovan je Brač (umjesto Supetra). U Velikoj župi Cetina od 20. svibnja 1944. proglašeno je iznimno stanje. Poslove građanske uprave preuzeo je zapovjednik obalnog odsjeka Neretva, a od 28. ožujka 1945. bio je imenovan poseban glavar građanske uprave.
Sjedišta: Omiš (1941-1943); Split (1943-1945)
Djelatnost: Velika župa, kao prvomolbena oblast, bila je nadležna za poslove koje su na nju prenijela pojedina ministarstva tijekom 1942. godine, temeljem Zakonske odredbe o ovlaštenju prijenosa poslova ministarstva na velike župe, donesene 1941. godine (NN 188/1941). To su bili pojedini poslovi nastave, nadzorništva rada, zapošljavanja stranih državljana, prometa i javnih radova, zdravstva, obrta, veleobrta (industrije), trgovine i seljačkog gospodarstva. Godine 1944. ovome su pridodana župska školska nadzorništva koja su bila pod nadzorom velikog župana (NN 168/1944). U međuvremenu, 6. travnja 1943. (NN 79/1943), nastupile su promjene u nadležnosti nad poslovima srednjeg školstva, jer su oni tada oduzeti velikim župama i vraćeni Ministarstvu narodne prosvjete. Kao drugomolbene oblasti velike su župe rješavale predmete za koje su u prvoj molbi bile nadležne kotarske oblasti i ispostave, gradske i državne redarstvene oblasti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Građansku upravu u župi vodio je veliki župan kao pouzdanik vlade imenovan od strane poglavnika.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
Identifikator: HR-DAST/S - 6917
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica