Facebook
Naziv: Komanda bjelovarskog područja
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1944 - 1945
Normativni nazivi: Komanda bjelovarskog područja (hrvatski)
Povijesni nazivi: komanda bjelovarskog područja X. korpusa zagrebačkog NOV i POJ (1944 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Komanda bjelovarskog područja osnovana je 8. siječnja 1944. godine u Novigradu Podravskom. Sjedišta Komande su se mijenjala u skladu sa ratnim operacijama na terenu, tako da su najčešća sjedišta bila u mjestima Gornje Sredice, Miholjanec, Bačkovica, Bedenička, Velika Pisanica i u zadnjoj fazi ratnih operacija u Bjelovaru. Komanda bjelovarskog područja je prestala s radom u rujnu 1945. godine.
Djelatnost: Djelatnost Komande bjelovarskog područja bila je u prvođenju svih oblika vlasti na oslobođenim područjima, a primarni zadaci su bili opskrba partizanskih jedinica ljudstvom, vojnim materijalom i živežnim namirnicama.
Unutarnji ustroj / genealogija: U periodu od početka 1944. pa do proljeća 1945. godine u nadležnosti Komande bjelovarskog područja nalazile se se komande mjesta Đurđevac, Koprivnica, Nova Rača, Novigrad Podravski, Virje i Velika Pisanica. Pored komandi mjesta u sastavu su se nalazili i Ekonomski odjel i Vojni sud. Svaki od navedenih odjela imao je svoje pododjele specijalizirane za određenu vrstu poslova. U sastavu Ekonomskog odjela nalazile su se Opća intendatura, Odjel za snabdjevanje, Odjel za konspirativna skladišta, vojne radionice, Odjel za saobraćaj i veze i Građevinski odjel. Vojni sud je imao u svom sastavu Sudsko vijeće, Istražni odjel i Administrativni odjel. U proljeće 1945. godine izvršen je preustroj Komande koje je u svom sastavu imala Ekonomsku sekciju, Tehničku sekciju, Zdravstvenu sekciju, Saobraćajnu sekciju, Vojni sud i komande mjesta.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-106 Komanda bjelovarskog područja (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 70
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica