Facebook
Naziv: Drvna industrija "Česma" Bjelovar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1960 - 1992
Normativni nazivi: Drvna industrija "Česma" Bjelovar (hrvatski)
Povijesni nazivi: "Mojica Birta" Šumsko privredno poduzeće Bjelovar - Tvornica šperploče Bjelovar (1961 - 1963) (hrvatski)
"Česma" Drvno industrijski kombinat Bjelovar (1964 - 1970) (hrvatski)
"Exportdrvo" poduzeće za proizvodnju i promet drva i drvnih proizvoda Zagreb - Drvno industrijski kombinat "Česma" Bjelovar (1970 - 1973) (hrvatski)
Drvna industrija Bjelovar (1974 - 1975) (hrvatski)
Drvna industrija "Česma" Bjelovar s ograničenom odgovornošću Bjelovar (1975 - 1978) (hrvatski)
Drvna industrija "Bjelovar" s neograničenom solidarnom odgovornošću (1979 - 1989) (hrvatski)
Drvna industrija "Česma" s potpunom odgovornošću (1989 - 1992) (hrvatski)
Drvna industrija "Česma" dioničko društvo Bjelovar (1992 - ) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Drvna industrija "Česma" Bjelovar počela je sa radom 1957. godine u sastavu poduzaća "Mojica Birta" Bjelovar. Kao samostalno poduzeće počinje sa radom 1964. godine, a od 1970. do 1973. godine nalazi se u sastavu poduzeća "Exportdrvo" iz Zagreba. Od 1973. do 1989. godine djeluje kao OUR u čijem se sastavu nalazi niz OOUR-a. Od 1989. do 1993. djeluje kao društveno poduzeće, a od 1993. godine djeluje kao dioničko društvo.
Sjedišta: Bjelovar
Djelatnost: Poslovanje poduzeća se mijenjalo sa pravnim statusom i širenjem stvarne nadležnosti poduzeća. U početku se djelatnost odnosila na šumarske poslove, ali je razvojem poduzeća djelatnost proširena na proizvodnju i prodaju drvnih asortimana, transport proizvoda prijevoznim sredstvima kao i njihov popravak, utovar i istovar robe, nabava sirovina, održavanje i izgradnje građevinskih objekata za vlastite potrebe, proizvodnja i ugradnja interijera, izrada metalnih predmeta, trgovina na veliko i malo neprehrambenim proizvodima, ugostiteljske usluge prehrane, vanjska trgovina, visokogradnja.
Unutarnji ustroj / genealogija: U početku poslovanja "Česma" djeluje u sastavu Šumskog poduzeća "Mojica Birta". Od 1964. godine djeluje samostalno i u svom sastavu ima pogone za proizvodnju šperploča, plemenitog furnira, proizvodnje rezane građe i jedinicu za održavanje. Od 1973. godine navedeni pogoni dobivaju satus osnovnih organizacija udruženog rada u sastavu poduzeća "Česma" kao organizacije udruženog rada. Tijekom 70- tih i 80-tih godine prošlog stoljeća u sastav ulaze i izlaze drvni pogoni u Vrbovcu, Čazmi i Grubišnom Polju. Pravne, opće i tehničke poslove za navedena poduzeća vrši Radna zajednica stručne službe. Organi upravljanja u poduzeću su bili Radnički savjet, Upravni odbor, Izvršni odbor, direktor i Nadzorni odbor. Radi rješavanja određenih pitanja osnivale su se posebne komisije, odbori i stručni kolegiji.
Stvaratelji: (1970 - 1989)
(1979 - 1989)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-922 Drvna industrija "Česma" Bjelovar (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 701
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica