Facebook
Naziv: Dinarska četnička oblast
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1942 - 1945
Normativni nazivi: Dinarska četnička oblast (hrvatski)
Povijesni nazivi: Dinarska četnička divizija (1942 - 1944) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Dinarska četnička oblast ustrojena je u proljeće 1942. Godine 1944. činilo ju je šest korpusa/zborova - po dva bosanska, dva lička i dva dalmatinska.
Sjedišta: Knin
Nadležnost / Izvori ovlasti: Dinarska četnička oblast ustrojava se sa ciljem okupljanja četničkih snaga na području Dalmatinske Zagore, Dalmacije, Like, Korduna i Bosne i Hercegovine.
Unutarnji ustroj / genealogija: Manje vojne ustrojbene jedinice zborova bile su brigade i odredi (čete). Od siječnja 1944. Oblast se dijelila na šest sektora, a u svakom od njih ustrojavao se po jedan zbor. Pri stožeru svakog zbora zapovjednik je trebao imenovati savjetodavno tijelo - "Nacionalni komitet", koji bi činili predstavnici civilne i vojne vlasti.
Identifikator: HR-DAST/S - 7294
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica